Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Rodzinne boiska – rusza nowy trener osiedlowy

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu Miasto rozszerza program trener osiedlowy w nowych lokalizacjach. Z uwagi na przedłużającą się rekrutację trenerów program ruszy 1 października. Na pięciu lubońskich obiektach sportowych pojawią się animatorzy, którzy będą organizować i animować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pilotażowy projekt będzie realizowany przez LOSiR oraz GKRPA Luboń pod nazwą „Rodzinne boiska”. Celem projektu jest zachęcenie do aktywności sportowej, wspólnego spędzania czasu przez rodziny, pokazanie alternatyw dla używek, komputera i smartfona. Rekrutację animatorów, osób posiadających uprawnienia trenerskie, instruktorskie, nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą chcieli zaangażować się w prowadzenie zajęć dla mieszkańców prowadzi Urząd Miasta (szczegóły na stronie bip.lubon.pl). Program „Rodzinne boiska” zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Całość zajęć będzie koordynować Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jako centra aktywności mieszkańców zostały wyznaczone następujące lokalizacje: stadion przy ul. Rzecznej, boisko przy SP nr 4, boisko przy SP nr 2, boisko przy SP nr 5 oraz boisko przy placu zabaw przy ul. Kołłątaja. Co ważne, dzięki temu, wskazane obiekty sportowe w godzinach realizacji programu będą ogólnodostępne. Dla łatwiejszego zapamiętania wyznaczone zostaną stałe godziny realizacji programu. Profil zajęć będzie tematycznie dobierany do zainteresowań osób, które będą się pojawiać w poszczególnych miejscach. Zajęcia będą uwzględniać specyfikę obiektów. Jak mówi Zastępca Burmistrza Mateusz Mikołajczak: „projekt będziemy realizować pilotażowo do końca roku, tak aby poddać go ewaluacji. Pozwoli to na dopasowanie tematyki i lokalizacji zajęć do potrzeb lubonian. Wskazane godziny będą zawsze ogólnodostępne. Nie wyklucza to dostępności poszczególnych obiektów dla mieszkańców w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z ich administratorem.”. Pilotażowy harmonogram zajęć prowadzonych przez trenerów/animatorów osiedlowych przedstawia się następująco:

Rodzinny poniedziałek - Stadion przy ul. Rzecznej 17.00 - 20.00
Rodzinny wtorek – boisko przy SP 5 ul. Kołłątaj 17.00-20.00
Rodzina środa - boisko przy SP 4 ul. Dojazdowa 17.00-20.00
Rodzinny czwartek – boisko przy SP nr 2 ul. Żabikowska 17.00-20.00
Rodzinny piątek - boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja 17.00-20.00
Rodzinna sobota – zajęcia będą realizowane pomiędzy 15.00 - 18.00 na każdym z powyższych boisk.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Do zobaczenia na „Rodzinnych boiskach”.

UML

fot.: 
UML

Odpowiedzi

Widzę że urzędnicy jak zawsze mają wyczucie czasu. Program był ogłaszany już na początku sierpnia, miał ruszyć od września, teraz ze październik, a za chwilę napiszą, że pogoda nie pozwala na realizację programu. Pomysł super - popieram, ale realizacja przez naszych urzędników porażka.

Kto taki projekt w formie pilotażowej uruchamia od października do grudnia kiedy nie ma pogody a dzień jest krótki.
Taki projekt powinien być uruchomiony w maju w czerwcu. No chyba, że zależy władzą na niską frekwencje i zakończeniu go po okresie pilotażowym.