Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Nigdy nie jest za późno na miłość, na naukę, na marzenia

Lubońscy reprezentanci seniorów na wyjazdowym spotkaniu w Tarnowie Podgórnym, mogli zapoznać się i porównać zadania i projekty realizowane na rzecz tej grupy mieszkańców. Z ciekawością wysłuchaliśmy wypowiedzi przewodniczących grup senioralnych, Rady Seniorów i prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. W Pałacu w Jankowicach, w którym mieści się Centrum Inicjatyw Senioralnych, koordynują się działania wszystkich osiedli i wsi. Wspólnymi działaniami starają się zaspokajać potrzeby seniorów w różnych dziedzin życia: aktywności, rozwoju osobowego i udziału w życiu kulturalnym. Ciekawa dyskusja uczestników, porównywanie działań i projektów - określiły przyszłe zadania dla organizatorów i realizatorów. A przyszłość, wraz z rosnącą ilością mieszkańców w grupach 50+, 60+, 80+, kreśli przyszłe potrzeby w zakresie: aktywności, opiekuńczości i dostępu do rehabilitacji.... Te potrzeby prowadzą do projektowania i realizacji działań międzypokoleniowych i wolontariatu. Spotkanie zakończyło się przy kawce i pysznych ciasteczkach w pałacowej kawiarence.

Dziękujemy organizatorom spotkania z Tarnowa Podgórnego i Lubonia.

Irena Skrzypczak

fot.: