Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

4.06.1989

30 lat temu odbyły się wybory, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Wybory 4 czerwca 1989 roku były pierwszymi w powojennej Polsce wyborami częściowo wolnymi do Sejmu i całkowicie wolnymi do przywróconego Senatu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm oraz 100 senatorów do nowo utworzonego SenatuWybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99 na 100 miejsc w SenacieKonsekwencją tych wyborów był upadek komunizmu, a także przemiany polityczne jakie nastapiły w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.

izi

Odpowiedzi

Proszę o korektę w wierszu 3/4 od góry. Powinno być: ...i całkowicie do przywróconego Senatu.

a co było potem?