Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Listy do redakcji i zaległe odpowiedzi z UML

Do naszej redakcji napisali Czytelnicy, którzy zwrócili się z prośbą o zadanie pytań do Urzędu Miasta Luboń następującej treści:

A) Przy okazji dzisiejszej uroczystości mam pytanie do lubońskich Samorządowców a przede wszystkim Władz Miasta. Dlaczego autobusy Translubu nie były w dniu 04 czerwca, w XXX rocznicę I Wolnych Wyborów udekorowane biało-czerwonymi flagami. Jako mieszkaniec Lubonia ze smutkiem obserwowałem jak na pętlach autobusowych Górczyna i Dębca pojazdy Translubu, spotykały się z udekorowaną flotą autobusową Poznania. Czy Miasta nie stać na zakup, a może problem tkwi gdzie indziej? Drodzy Samorządowcy nie bylibyście tutaj gdzie jesteście gdyby nie 4 czerwca 1989r.

B) Czy istnieje możliwość, aby powstała podwójna furtka na wybiegu dla psów? Taka śluza popularna jest na innych wybiegach i ułatwia wchodzenie oraz wychodzenie psów z wybiegu.

C) Bardzo proszę o kontrolę wycinki zieleni przy ul.Kołłataja a nową ul.Czeremchową,gdzie na przeciwko strumienia,,Żabinka" budowane są coraz to nowe domy.W zaroślach przy strumieniu mają siedliska ptaki,szczególnie słowik,który od lat mieszka właśnie tam. Jestem mieszkanką Lubonia od kilku lat i moi goście z innych stron kraju, zawsze są zachwyceni zielonymi,dzikimi terenami w okolicy;ja i mieszkańcy uważamy to za atut tego miejsca-gdy one znikną,Luboń straci na swoim uroku i stanie się typową,betonową ,,sypialnią" dla Poznania.

D) Mam pytanie dlaczego nagminnie łamane są przepisy drogowe przy wjeździe na parking pajo.Pierwszy to zakaz parkowania ,dlaczego kierowcy parkują pod zakazem i blokują cały jeden pas w kierunku parkingu?A drugi to nakaz skrętu w prawo przy wyjeździe, kierujący ciągle skręcają w lewo co jest tam bardzo trudne i zasłaniają sobą cały widok drogo kierowcą którzy prawidłowo chcą jechać?

E) Ciekawi mnie, dlaczego fontanna przy pomniku Siewcy jest wyłączona, także w sezonie letnim? Byłaby to fajna atrakcja dla dorosłych i dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw.

F) Szanowni Państwo,

Wg mnie publikacja na stronie bip.lubon.pl terminow obrad komisji i rady miasta na kwiecień dnia 8.04.2019 jest trochę nie fair. Do tego czasu odbyly sie 4 komisje. Jedna byla w dniu publikacji ogloszenia. A 4 zebrania są w krotkim czasie po publikacji 9, 10, 11.04.
Wnioskuje, aby terminy spotkań upubliczniać z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem jak nie jedno miesiecznym. Przeciez komisje i rada miasta na końcu swoich obrad ustala kolejne daty spotkań. Dlaczego my obywatele dowiadujemy się o tym tak późno? Czy nasi zarządcy miasta nie chcą się z nami spotykać? A może to jest tajemnicą? Proszę aby radni nie traktowali nas poważnie tylko tuż przed wyborami. Cała kadencja jest po to, aby walczyć o wyborców.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Luboń. 

Ad. A

Zapytanie przesłane do spółki Translub – czekamy na odpowiedź.

Zapytanie przesłane do spółki Translub – nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ad. B

W odpowiedzi na pytanie w sprawie montażu dodatkowej furtki na Psim Wybiegu informuję, że w budżecie Miasta na rok 2019 nie zaplanowano środków finansowych na prace remontowe w zakresie Psiego Wybiegu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecnie na wybiegu zamontowana jest samozamykająca się furtka, która ma na celu ułatwienie wchodzenia oraz wychodzenia z wybiegu oraz zabezpiecza przed niekontrolowaną ucieczką psa. Wniosek w sprawie wprowadzenia śluzy zostanie rozważony podczas planowania prac remontowo/konserwacyjnych na przyszły rok.

Ad. C

W związku z przesłanym zapytaniem, dnia 7 czerwca 2019 r. przeprowadzono wizję lokalną na terenie nieruchomości przy ul. Czeremchowej (narożnik z ul. Kołłątaja), podczas której potwierdzono wycinkę drzew. Na miejscu nie stwierdzono obecności ptaków objętych ochroną gatunkową, ani też śladów gniazd lęgowych. Jak ustalono teren na którym rosły drzewa należy do osób prywatnych, a usunięcie związane było z realizacją inwestycji - budową budynku mieszkalnego. W związku jednak z faktem, iż właściciele nieruchomości nie dokonali zgłoszenia chęci usunięcia ww. drzew w Urzędzie Miasta Luboń, w przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne.

Ad. D

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

W odpowiedzi na pytanie dot. zakazu parkowania przy wjeździe na parking PAJO informuję, że stwierdzono we wskazanym miejscu brak znaku "strefa ruchu" co uniemożliwia podjęcie interwencji w tym miejscu. W myśl przepisów miejsce to jest traktowane jako teren prywatny.

Jednocześnie informuję, że patrole Straży Miejskiej zwracają szczególną uwagę na zaistniały problem w tym miejscu.
Natomiast w kwestii łamania przepisów, skrętu w lewo pomimo nakazu jazdy w prawo przy wyjeździe z parkingu PAJO, sprawę przekazano do KP w Luboniu, gdyż działania te nie są w kompetencji Straży Miejskiej.

Z poważaniem
Łukasz Kołcz
p.o. Komendanta Straży Miejskiej Miasta Luboń

Ad. E

Uprzejmie informuję, iż fontanna w Parku Siewcy nie funkcjonuje od lat ok. 60 – tych XX wieku. Spowodowane to jest brakiem możliwości dostarczenia wody do instalacji, a także niesprawnością instalacji wodociągowej przy fontannie. Rozumiemy, że ponowne otwarcie fontanny byłoby bez wątpienia zwiększeniem atrakcji w Parku Siewcy, dlatego też Miasto Luboń w roku obecnym będzie prowadzić prace projektowe związane z ponownym uruchomieniem przedmiotowej instalacji. Jednocześnie należy zauważyć iż występuje dodatkowa trudność, ponieważ teren Parku Siewcy znajduje się w strefie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr 794/WLkP/A z dn. 24.05.2010r., a pomnik Siewcy jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, natomiast sama fontanna stanowi postument - fundament dla pomnika. Wobec powyższego wszelkie prace projektowe muszą być uwzględniane z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, a projektant winien posiadać w tym przypadku odpowiednie uprawnienia do projektowania rewitalizacji tego typu obiektów.

Ad. F

Każda z komisji pracuje wg planu pracy na 2019 rok i ma w tym planie ustalony swój dzień tygodnia (np. Komisja Komunalna spotyka się w poniedziałki). Zasadą jest, że w tygodniu, w którym ma odbyć się sesja Rady wszystkie komisje pracują w dniach tygodnia ustalonych w planie rocznym. Zgodnie z Państwa sugestią roczne plany pracy Komisji publikujemy na BIP. Zdarza się jednak, że plany ulegają zmianom i są na bieżąco modyfikowane. Jednocześnie zachęcam mieszkańców do zgłaszania swoich spostrzeżeń na dyżurach radnych, które odbywają się w każdy I i III poniedziałek miesiąca, w czterech okręgach Lubonia (Urzędzie Miasta Luboń, Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej, Zespole Szkół).

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Odpowiedzi

odnośnie ptaków i wycinki drzew śmiech na sali!!! jeszcze jestesmy my, którym drzewa są niezbędne!!! i nie życzymy sobie ich wycinki w żadnym miejscu!!!

odnośnie ptaków i wycinki drzew śmiech na sali!!! jeszcze jestesmy my, którym drzewa są niezbędne!!! i nie życzymy sobie ich wycinki w żadnym miejscu!!!

odnośnie ptaków i wycinki drzew śmiech na sali!!! jeszcze jestesmy my, którym drzewa są niezbędne!!! i nie życzymy sobie ich wycinki w żadnym miejscu!!!

adB, W ubiegłym roku ktoś zgłosić projekt nowelizacji wybiegu dla psów. Projekt został odrzucony. Odpowiedź; wybieg zostanie przeniesiony. Oczywiście nie zostanie przeniesiony, nie zostanie poprawiony stan starego wybiegu , ktory jest żenujący... "przejdą lata i wieki przeminą" jak mówi klasyk... najważniejsze są kolejne boiska i place zabaw... psy i ich opiekunowie to drugorzędna kategoria istot, ktore niech sobie czekają ...

Chyba sobie żartujesz. Masz psa to sam zapewniaj mu atrakcje. Nie dość, że z publicznych środków zbudowano wybieg, to jeszcze jęczy jeden z drugim, że mu mało. Co za problem - zbuduj najwspanialszy wybieg dla psa na własnej posesji z własnych środków.

Idąc takim tokiem rozumowania, to to samo można powiedzieć o dzieciach - zdecydowałeś się na potomstwo, to zapewniaj mu atrakcje samodzielnie, bez udziału miasta i inwestycji publicznych. Dlaczego miasto ma budować boiska lub place zabaw? Dziecko to przecież indywidualna, absolutnie nieobowiązkowa decyzja każdego człowieka, więc jak ktoś się zdecydował, to powinien na swoich posesjach tworzyć piaskownice, stawiać bramki do gry w piłkę i tam organizować im zabawę oraz atrakcję.

Publiczne środki są dla wszystkich, a nie tylko dla określonych grup. Jeśli wybieg dla psów nie spełnia oczekiwań, jest w kiepskim stanie lub miały być wprowadzane jakieś udogodnienia (a ich nie wprowadzono), to słusznie należy o tym wspomnieć.

ad.A, nie zaplanowano w tym roku ani w ubiegłym ani dwa lata temu ani w ogóle. Powstają i sa remontowane kolejne place zabaw dla dzieci (jak by ich było mało) ... dla dzieci wszystko .. dla zwierząt nic, gorsza kategoria ludzi- ci co mają zwierzęta lub im pomagają. Znienawidzeni przez "wielbicieli" psów, kotów, ptakow.. Tępieni na każdym kroku, przez "sąsiadów" , którzy niczym szczególnym się nie wyróżnią poza tym, że są podli! Amen