Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Możesz otrzymać plastikowy kompostownik

Mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Luboń są uprawnieni do otrzymania plastikowego kompostownika o pojemności 420 l. Poniżej zamieszczamy informacje o dodatkowych warunkach, które trzeba spełnić, by otrzymać takie urządzenie:

1) należy być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie Miasta Luboń nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Właściciel nieruchomości deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich;
2) należy mieć możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
3) trzeba mieć złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) należy mieć uregulowane wszystkie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Luboń, pl. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli zakupionych kompostowników w ilości 35 sztuk. Zachęcamy do składania wniosków. Jednocześnie informujemy, że wnioski, które zostały złożone w poprzedniej edycji programu, lecz nie zostały rozpatrzone w związku z wyczerpaniem puli dostępnych urządzeń, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jest 11 takich wniosków.
Wnioski są dostępne do pobrania na stronie: http://bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=699

UML

Odpowiedzi

Dostałem w poprzedniej turze. Złożyłem na wiosnę i używam.
Fajna inicjatywa.

A jeśli mieszkam w bloku, zameldowany tyle, że posiadam działkę i chętnie bym ustawił aby mieć kompost pod uprawy- mogę taki wniosek złożyć czy nie

... A umisz czytać???

umi umi ale jednoznacznie nie jest napisane. dyskryminacja

umi umi ale jednoznacznie nie jest napisane. dyskryminacja