Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wywóz śmieci w okresie letnim - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Kilka dni temu do naszej redakcji napisała Czytelnik, który zadał pytanie dotyczące wywozu śmieci w okresie letnim.

Ponawiam pytanie w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych z posesji prywatnych w okresie letnim. Ze względu na panujące temperatury wywóz śmieci co 2 tygodnie powoduje rozkład resztek żywności w koszach a co za tym idzie okropny fetor i ogromne ilości much. Czy nie można by w tym okresie zorganizować cotygodniowego wywozu śmieci (przynajmniej dla osób, które chcą) - pyta Czytelnik (pis.oryg).

List przekazaliśmy do firmy Kom-Lub. Odpowiedź, którą publikujemy poniżej otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Luboń. 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w okresie letnim uprzejmie informuję, że częstotliwość odbioru odpadów została ustalona zgodnie z zapisami uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Zgodnie z tą uchwałą w zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zmieszanych następuje z częstotliwością co 2 tygodnie. Jest to standard przyjęty w większości gmin w Polsce, w tym w okolicznych gminach. Zwiększenie częstotliwości odbioru wyżej wymienionych odpadów w zabudowie jednorodzinnej wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem kosztów systemu gospodarowania odpadami, które przełożyłoby się na konieczność ponownego wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami. Sytuacja w gospodarce odpadami w ostatnich latach jest bardzo trudna. Wzrost opłaty marszałkowskiej oraz nałożenie dodatkowych obowiązków na firmy gospodarujące odpadami, w związku plagą pożarów, przekłada się na zwiększenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. Obawiamy się, że przyszły rok przyniesie kolejne podwyżki w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Także konieczność dostosowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do nowych wymagań wymusi poniesienie dodatkowych kosztów przez Miasto. Przewidujemy, że powyższe czynniki przyczynią się do kolejnej znacznej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mając powyższe na uwadze, w naszej opinii, obciążanie wszystkich mieszkańców miasta Luboń dodatkowymi kosztami w celu zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej, byłoby niesprawiedliwie dla osób, dla których odbiór tych odpadów z częstotliwością co 2 tygodnie jest w zupełności wystarczający.

Niestety nie ma możliwości zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych, w celu zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów, gdyż jak wspomniano powyżej, częstotliwość ta jest ustalona w aktach prawa miejscowego. W przypadku, gdy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza możliwe jest zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, gdyż kwota opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników opróżnianych miesięcznie oraz stawki opłaty za pojemnik określonej wielkości.

Pragnę jeszcze zaznaczyć, że od dnia 17 lutego 2020 r. zacznie funkcjonować odbiór wszystkich odpadów ulegających biodegradacji (w tym bioodpadów, czyli resztek jedzenia) z nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy będą zobowiązani wyposażyć nieruchomości w pojemniki do zbiórki bioodpadów. Wtedy problem z zagniwaniem odpadów zmieszanych powinien ustąpić, gdyż resztki jedzenia i inne odpady ulegające biodegradacji nie będą trafiały do pojemnika na odpady zmieszane, a odbiór odpadów ulegających biodegradacji w okresie letnim będzie prowadzony częściej.

Kamila Mazurek
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Wydział Spraw Komunalnych

izi

fot.: 
Kom-Lub

Odpowiedzi

Czy nie można ustawiać kubłów ze śmieciami w neutralnym miejscu? Tak aby listonosz nie musiał ich przestawiać żeby wrzucić list do skrzynki pocztowej? Jeśli znajdziecie list w płocie to pomyślcie dlaczego.

Ty ale masz problemy naprawdę,życiowe .Zacznijcie wreście doręczac listy bo od 3tygodni nie dostałem rachunków,fv..

Ale jaki problem? Jak ktoś chce, to może zapłacić dodatkowo i niech mu Komlub wywiezie extra.

Tym razem zgadzam się ze stanowiskiem UM Luboń. To kosztuje, a ja nie mam zamiaru płacić za to, że jedna pani
woli co tydzień. Pewnie można znaleźć takich, którzy by chcieli co dzień.
Jednak w sprawie cen na RIPOK to chyba urząd nie przekazał pełnych informacji. Burmistrz Mosiny przekazał radnym
informację,że Prezero ma zamiar obniżyc ceny na bramie. Moim zdaniem może to mieć związek z postępowaniem UOKIK
związanym ze stosowaniem praktyk monopolistycznych.

Czy kiedyś papier i plastik nie były częściej?
Dziś większość opakowań to makulatura lub plastik. Jak widzę, że w domu jednorodzinnym (rodzina dwupokoleniowa) po miesiącu wystawiany jest 1 worek, ale z komina pod wieczór kilka razy się dymiło (lato!!), to tylko jedno mi przychodzi do głowy:)

Dokładnie, powinna byc zwiekszona czestotliwosc odbioru segregowanych, to kpina raz na miesiac, nie wspominajac o szkle raz na 1,5 miesiaca...