Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Ten kto wiele wycierpiał, ten jest wstanie wiele zrozumieć

Muzeum w Żabikowie - to miejsce doświadczania zła przez wielu ludzi i ich rodzin. Ogrom wzruszenia i głębokiej refleksji usłyszeliśmy w wypowiedzi p. Hieronima Andrzejewskiego - uczestnika apelu poświęconego 75 rocznicy rozstrzelania działaczy lewicowych i wszystkim ofiarom obozowych katów, naocznemu świadkowi likwidacji obozu - widział tlące się baraki i ofiary. Jeżeli w spokoju i ciszy przejdziemy przez bramę, idąc brukowaną aleją, możemy pochylić głowę przy tablicach, płytach, ścianie śmierci i oddać honor ludziom. Ludziom różnej narodowości, światopoglądzie, a wszyscy przecież byli równi w obliczu śmierci. Ofiary pozbawione godności, człowieczeństwa i życia. Pozbawieni szansy, nadziei - marzyli o życiu, chcieli "tylko" przeżyć. A z wysokości cokołu, słowa - "Nigdy Wojny" - są upamiętnieniem i szacunkiem dla przeszłości, a jednocześnie przestrogą na przyszłość. Oddano honor i odczytano apel poległych: działaczom lewicowym, gen. H. Kowalówce, Z. Migalce, harcerzom.....

W takiej atmosferze refleksji i szacunku oddając hołd ofiarom wypowiedzieli się zaproszeni goście. Za słowa, oddające szacunek ofiarom obozu i troski o przyszłość naszych dzieci i wnuków, by nigdy nie poznały tragedii wojny, dziękujemy wiceburmistrzowi naszego miasta, Mikołajowi Popławskiemu. Za wartę honorową druhom ze Związku "Strzelec" , p. B. Łopińskiemu za oprawę muzyczną i wszystkim uczestnikom uroczystości.

Organizatorem uroczystości był Zarząd SLD w Poznaniu i koło SLD w Luboniu.

Irena Skrzypczak