Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Utylizacja przeterminowanych środków - list do redakcji

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który poruszył temat utylizacji przeterminowanych środków chemii gospodarczej.

Chciałbym zadać pytanie do władz KOM-LUB/UML w związku z moją wczorajsza wizytą w PSZOK (od redakcji: 19.09.2019). W dniu wczorajszym około godziny 16:30 odwiedziłem PSZOK w celu oddania do utylizacji przeterminowanych środków chemii gospodarczej. Pracownik PSZOK poinformował mnie, że oni chemii nie utylizują i żebym "sprawdził sobie w internecie" gdzie mam to oddać do utylizacji. Sprawdziłem regulamin PSZOK i okazuje się, że zobowiązani są do jej przyjęcia. Wróciłem więc do pana z PSZOK i w odpowiedzi usłyszałem, że to co jest na stronie to jest jakieś "stare gówno" i jego ten regulamin nie obchodzi i nie obowiązuje! On nie ma kubłów na chemie i tego nie weźmie! Po 10 minutowej kłótni wróciłem z kwitkiem, chemii pan i władca z PSZOK nie odebrał, ja zostałem z problemem i pytaniem. Gdzie na terenie miasta Lubonia mogę to zutylizować? W roku 2019, w sytuacji w której na każdym kroku podkreślane jest konieczność dbania o środowisko, potrzebę recyclingu odpadów taka sytuacja to skandal - pisze Mieszkaniec.

Sprawę przekazujemy do UML.

izi

Odpowiedzi

Ta osoba ma dużo racji, a luboński PSZOK żyje w dużej strefie komfortu bo niedługo już nawet "elektro śmieci" przestaną przyjmować. Kiedyś można było do nich przywieźć resztki farb - teraz już nie. Można było oddać stara ziemię z donic kwiatowych - teraz już nie, a Panowie ktorzy tam pracują czują się jakby byli kolejni po Panu Bogu.

Niestety winą za to należy obarczyć miłościwie nam panujących a nie pracowników "gratowisk" - po prostu z powodu nielegalnych i płonących składowisk odpadów włodarze z sektora ochrony środowiska w Warszawie natworzyli mnóstwo przepisów w których sami się pogubili i których sami nie potrafią wyjaśnić. Za ich nieprzestrzeganie grożą kosmiczne kary egzekwowane bardzo surowo. Stąd chaos na gratowiskach, wysypiskach śmieci i podobnych miejscach. Zanim panowie w stolycy się zorientują wróci "moda" na wyrzucanie śmieci po rowach i lasach bo nie wiadomo co z nimi zrobić...

Ja nie obarczam winą tych panów którzy tam pracują. Uważam poprostu że powinni mieć nieco więcej kultury osobistej, a ich zachowanie zwyczajnie bywa chamskie.

Uzasadnienie:
W art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. wskazano obowiązek utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który zapewni przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Natomiast w żadnym z przepisów u.u.c.p.g. nie ma wskazanych rodzajów odpadów, jakie mogą być przyjmowane do PSZOK. Przeciwnie, w art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g. ustawodawca wyraźnie wskazał, że to rada gminy w uchwale określi sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właśnie z uwagi na wszystkie powyższe niejasności odniosłem się wprost do regulaminu PSZOK, gdzie w tablei z punktu siódmego widnieje spis:
"przeterminowane chemikalia (używane w gospodarstwie domowym)"

Regulamin dostepny jest bezpośrednio na stronie PSZOK pod linkiem:

http://kom-lub.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/regulaminPSZOKKOM-LUB-wersjaVIII2015.doc

Czym się zajmuje referat ds. odpadów UM? Powinien jakąś informację dla mieszkańców opracować. A tak tylko chaos

Brawo w końcu ktoś trafnego napisał.Um się chwali że dba o ochronę środowiska kiedy?W tedy gdy startuje kampania wyborcza do rad um