Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Głosowanie na sesji RML - list do redakcji

Do naszej redakcji napisał Mieszkaniec, który chciał podzielić się z Czytelnikami swoimi spostrzeżeniami związanymi z głosowaniem na sesji Rady Miasta Luboń.

Na ostatniej sesji radni głosowali nad uwagami do planu miejscowego i sam mpzp. Mniejsza o to jaki, bo nie jestem nim zainteresowany. Mój sprzeciw budzi lekceważący sposób głosowania nad uwagami. Pani Przewodnicząca RM każdorazowo poddawała pod głosowanie nie uwagi, ale rozstrzygnięcie pani Burmistrz. Kto jest za rozstrzygnięciem pani Burmistrz? To nieprawidłowe, bo RM nie powinna się odnosić do rozstrzygnięć pani Burmistrz, lecz wyrazić w głosowaniu opinię co do uwagi mieszkańca. Rozumiem, że między wyborami mieszkańcy mają małe znaczenie,ale całkowite lekceważenie to przesada.Proszę prześledzić orzecznictwo w tej sprawie i zmienić złą praktykę. Nic nie stoi na przeszkodzie by RM głosowała nad uwagą pani Burmistrz, ale ta musi najpierw ją wnieść. Już bez tego można odnieść wrażenie, że niektórzy radni nie kierują swoją oceną sytuacji i zawsze myślą to samo co pani Burmistrz, a nawet to wyczuwają, nie znając jej opinii - napisał Czytelnik.

hak

Odpowiedzi

Wyżej wskazany przepis mówi, że Rada rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. Nie mówi nic o tym, że Rada decyduje w sprawie rozstrzygania uwag przez burmistrza i że ma się do nich odnosić.Któryś z obecnych na sali prawników powinien zareagować, bo może to zniweczyć wysiłek pracowników UM i zakończyć się unieważnieniem mpzp.

Myślę, że właściwym miejscem na przesłanie wniosku z ww. uwagami jest Urząd Miasta Luboń oraz Rada Miasta Lubonia. Wówczas organ formalnie musiałby zająć się wniesionym wnioskiem i odpowiedzieć na ww. wątpliwości, a także Rada Miasta odnieść się do wniesionych ww. przez czytelnika wątpliwości czy uwag i sposobu przeprowadzania głosowania przez radnych (wybranych przez mieszkańców Miasta Luboń!) na sesjach.

Mnie zdumiewa, że nikt z obecnych na sesji na to nie zareagował. Myślę, że nagłośnienie na E-Luboń też spowoduje rezygnację z niewłaściwej praktyki. Gdyby ustawodawca chciał by Rada głosowała nad rozstrzygnięciami burmistrza, to by to zapisał w ustawie.

Luboń nigdy nie miał szczęścia do władz.

Ja bym aż takich wniosków nie wyciągał. Na sali ok.30 osób i wystarczy jedna, która odpali myślenie.
Radnym też nie powinno być wszystko jedno za czym naciskają przycisk.Nie siedzą w Radzie od wczoraj.

Ja sprawdzę protokół sesji. Jeśli będzie zapisane głosowanie :kto jest za odrzuceniem uwagi, a nie kto jest za przyjęciem rozstrzygnięcia pan burmistrz, to będzie to manipulacja.