Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXV Sesja Rady Miasta Luboń

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), zwołuję XXV Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 24 września 2020 r. godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lasek Południe" - etap I.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Luboń w roku szkolnym 2020/2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania
z urządzeń Street Workout zlokalizowanych na terenie Miasta Luboń.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Lubonia.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, osiedlom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Miasta Luboń.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Przyjęcie protokołów sesji nr XXIII/2020 i XXIV/2020.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.
Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g
Mieszkańcy uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-712-541, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Odpowiedzi

Bo to ten oryginalny sprzed 7 dni zdaje się nie jest, tak??

O sesji powiadamia się mieszkańców w dniu sesji. Mogło być gorzej i mogło to być zapodane po sesji.
Tak czy siak zachęcam do oglądania, bo mamy najmniejszą oglądalność w powiecie. Korzystają z tego siły.które mieszają w porządku obrad i przegłosowują głupoty. Będzie bardzo ciekawie liczyć ile razy Przewodnicząca odczyta dziennik klasowy, bo lubońskie sesje głównie na tym polegają. Do końca kadencji radni poznają swoje nazwiska na pamięć. Ciekawe będzie również zachowanie opozycji, bo wystarczy jeden radny, który ma szacunek dla siebie, by zahamować degradację roli lubońskiej RM. W każdej radzie, radni z ugrupowania My Barany głosują za, nie wiedząc za czym. Może znajdzie się ktoś kto zada pytanie do punktu 3- Dlaczego w Luboniu Prognoza oddziaływania na środowisko nie jest potrzebna i dlaczego o wyłożeniu są powiadamiani tylko radni z My barany?
Kiedy zostały dopisane do porządku obrad punkty 11 i 12 i zgodnie z jakim prawem buszu?

Tak cię ciągle Hawk, boli, że nie wyczytuje Twojego nazwiska!!! No niestety, nie wystarczy wykrzykiwanie, obrażanie pracowników UM, ciągłe krytykowanie ( niekonstruktywne), aby zostać radnym!!!!

W punkt!!!! Możemy mieć różne zdania, nie zgadzać się, ale trzeba szanować drugiego człowieka, tym bardziej jeśli są funkcjonariuszami publicznymi. To świadczy o kulturze osobistej (lub jej braku). Szacunek dla drugiego, to też szacunek dla siebie.

Tak jak funkcjonariusze dobrej zmiany? Nie myśleć, nie drążyć, posłusznie wykonywać.

To nie szpieg z krainy deszczowców, który ukrywa przed mieszkańcami informacje o wyłożeniach, nawet jeśli większość ma to w pompie. Przekonaj raczej funkcjonariuszy publicznych, by nie zapominali że nimi są.

Funkcjonariusz publiczny MUSI sobie zasłużyć na szacunek a nie liczyć na wiernopoddańczość np. mieszkańców naszego miasta. Chwilowo nie zasługują.

Bardzo mnie to cieszy, że nie wyczytują co chwila mojego nazwiska. Śmieszy mnie to, że radni nie dostrzegają absurdalności tych wyczytywanek z dziennika. W ten sposób być może obradują rady plemienia gdzieś w Afryce, lub nad Amazonką. Ktoś powinien przyjąć do wiadomości, że epoka tabliczek glinianych już minęła.
Jest jeszcze taka kwestia, że od pół roku radni pławią się w sosie własnym na komisjach i nikogo nie interesuje zapewnienie udziału społeczeństwu. Poza dietetykami rzadko ktoś na nich bywał, ale całkowite odcięcie możliwości udziału społeczeństwa to duże przegięcie. Drogą elektroniczną też jest to możliwe.

Czy pozytywną opinię do projektu z pkt.3 wygłosi Przewodniczący Komisji, który jest podwładnym TW Magdy?
Czy władze dając im prawo do korzystania z herbu miasta wykupiły sobie abonament na pozytywne opiniowanie wszystkich lewych projektów do końca kadencji?
Jak to jest, że kiedy obecny I zastępca był II zastępcą, to lewe projekty pochodziły zawsze z komórek podległych II zastępcy, a obecnie pochodzą z tych podległych I zastępcy? Czy znowu zwrot "szanowni państwo" wystarczy do wytłumaczenia braku Prognozy oddziaływania na środowisko?
Dlaczego jeszcze ludzie Wiktora mnie nie zaatakowali? Czy uzgodnienia kto ma to zrobić i czym postraszyć muszą trwać tak długo?

Czy Rada nie ma tyle własnej woli by wyrazić burmistrzyni własne stanowisko co do kierunku działań w sprawie mostu? Jak będzie trzeba to burmistrz po pieniądze przyjść będzie musiał do RM.
To pokazuje tylko jak pokręcone jest wszystko w Luboniu, że to ogon zaczyna machać psem.

RML wyraziła swoje stanowisko już w lutym zeszłego roku

Pani Anno, RM wyraziła swoje stanowisko, ale w sprawie wsparcia finansowego starostwa w pracach fazy przygotowawczej/projektowej.
Fakty na dziś mamy takie, że Jasiu poradził sobie sam i na projekt wyłożył pieniądze powiatowe.
W sprawie samej budowy, jej finansowania i przyszłych konsekwencji tejże (szczególnie środowiskowych) RM NIE ZAJĘŁA STANOWISKA, a stanowisko burmistrzyni dzisiaj jest, a jutro może się zmienić.
Nas, mieszkańców, interesuje czy RM ma na tyle woli politycznej by z własnej woli burmistrzynię przed ewentualną zmianą zdania jasnym stanowiskiem powstrzymać.
Tego brak i w sumie nie dziwota, bo po obejrzeniu wczorajszej sesji sam miałem wrażenie, że poza merytorycznym wsadem urzędu, radni od siebie niewiele wnieśli, a gospodarzem samej sesji jest Popławski, a nie radni. Kuriozalne zachowanie Popławskiego sztorcującego radną - bezcenne z punktu widzenia poczucia dusznego klimatu Lubonia.
Jeśli ktoś ma złudę, że Rada Miasta spełnia jeszcze w naszym mieście inne funkcje niż funkcja maszyny głosującej to seans z sesją go/ją takiej złudy szybko pozbawi.

Akurat Burmistrz Popławski wypowiadał się w sprawie Mostu bardzo rozsądnie i wyraźnie wskazał że nie dołożymy złotówki do jego budowy. A to że radni odgrywają szopkę na sesji i kłócą się o bzdury tak jak np. radny Samulczyk a nie zadają merytorycznych pytań w sprawach istotnych to już inna sprawa.

Jestem za tym by robił to częściej. Nikt w Luboniu mu nie każe przemawiać głupio i raz w roku mądrze.

Nawet 90% jego przemówienia to nie było "szanowni państwo".

Nawet 90% jego przemówienia to nie było "szanowni państwo".

Jako podatnik łożący m.in. na jego pobory mam go prawo oceniać i dla mnie jest wyjątkowym szkodnikiem. W Internecie wypowiada się też bardzo prymitywnie. Jedna mądrzejsza wypowiedź tego nie zmienia.

Coś ktoś długo ktoś obrabia tę transmisję z sesji. Proszę nie ciąć i przyśpieszyć ruchy w celu jej umieszczenia tam gdzie powinna być.

Nie mogę jednak przeboleć dysfunkcji Rady Miasta w tym zakresie. Bo to Rada Miasta jest realnie wyrazicielem głosu mieszkańców, a nie Urząd Miasta z pochodzącym nie z wyboru p.Popławskim. Doceniam to krzepnące stanowisko w sprawie odmowy finansowania, ale to wolą Rady te pieniądze pójdą lub nie pójdą na most. I w tej sytuacji radni faktycznie w większości oglądają się na zatrudnionego w urzędzie człowieka z pytającymi minami "to jak mam myśleć".
Na poziomie Rady nie funkcjonuje przestrzeń politycznego sporu o priorytety. Jest tak jak piszesz - szopka.
A p.Zygmanowska z zaangażowaniem godnym kasjerki nabija na paragon kolejne produkty przyniesione w koszyku z wprost z urzędu. Przy ogólnie rzecz biorąc bierności całego towarzystwa, tak tego zblatowanego jak i tego w całkowitej niemocy.

Jeszcze raz rozwinę temat manipulacji przy programie obrad sesji na linii I zastępca- Przewodnicząca RM Luboń.
Przewodnicząca zachowuje się jak jego podwładna i dorzuca to co ten na kolanie na ostatnią chwilę wymodzi.
Na stronie Um Luboń jest informacja o sesji do której dodają po drodze jakieś projekty, a jest informacja, że komunikat jest z 17 września. Nie trzeba być hakerem, by sprawdzić że projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków powstał 24 września, a więc w dniu sesji. Dokładnie o 11:33.
Jakaś komisja potem obradowała i to opiniowała? Chyba komisja do spraw wchodzenia w tyłek.

Zainteresowanie sprawami publicznymi w Luboniu jest takie, że sesję oglądały 2 osoby.
Dla porównania w Mosinie w tym samym czasie 38 osób.
Ja stanowiłem 50 % społeczeństwa, więc drugą osobą musiał być mieszkaniec.
Nie oglądałem całej, ale też nie mam takiego obowiązku i robiłem to bez diety.
Na dziś cieszy mnie, że w sprawie mostu zastępca mówił ludzkim głosem, a radna Woźniak jest drugą osobą w Luboniu, która po mnie zapoznała się z KIP. We dwoje raźniej. Brzmiała jak ja, ale samodzielnie zauważyła, że nie ma oddziaływań skumulowanych. To prawda i dodam jeszcze, że część nazw fauny i flory jest po łacinie, której używam tylko w kuchni. Póki co językiem urzędowym jest polski.
Ja też obawiam się, że kiedy powiatowy satrapa krzyknie: wyskakiwać z kasy to gubiąc po drodze laczki, w zębach mu zaniosą. Póki co jednak nie zanieśli, więc nie mogę stawiać takiego zarzutu.
Ja sobie wziąłem do serca radę Anny i odsłucham fragment(kiedy będzie dostępny) o planie zaopatrzenia w ciepło.Jest jedna Anna dla której pan Popławski jest mentorem, choć niemiłosiernie ją wykorzystuje min. do wciskania kitu, że jego błędy robi Wojewoda.
Anno, pora zacząć myśleć samodzielnie.

Nie wiem tylko czy się śmiać czy płakać, bo fakt, że sesję obserwują dwie osoby na ok. 31.000, co stanowi ok. 0.0067% mieszkańców, przyprawia mnie o wrażenie, że duża część mieszkańców Lubonia jest wręcz zadowolona z faktu, że w ramach łapanki w 2018 roku udało się im wypchnąć grupę naiwniaków do pomocy p.Machalskiej.

Oj, chyba coś się nie zgadza. Zachęcona przez Hawka dołączyłam do obserwacji i była jedna osoba. Potem musiałam zrobić przerwę i po niej było już 5 osób. Sesja trwała do 22.08. Przy tak długiej sesji trudno o koncentrację, zwłaszcza biernych obserwatorów.

Może wychwyciłaś czy radni przegłosowywali dodanie do porządku obrad projektu który powstał w dniu sesji?
Przewodnicząca nie powinna poprzestawać na lekturze nazwisk z dziennika lekcyjnego. Razem z panem Popławskim powinni się zapoznać ze Statutem. Dla ułatwienia dodam, że nie chodzi o Statut Plewisk.
Powinni trzymać rączki na kołderce, a nie zabawiać się Luboniem.

Może wychwyciłaś czy radni przegłosowywali dodanie do porządku obrad projektu który powstał w dniu sesji?
Przewodnicząca nie powinna poprzestawać na lekturze nazwisk z dziennika lekcyjnego. Razem z panem Popławskim powinni się zapoznać ze Statutem. Dla ułatwienia dodam, że nie chodzi o Statut Plewisk.
Powinni trzymać rączki na kołderce, a nie zabawiać się Luboniem.

Ja byłem nonstop w pierwszej części sesji do przerwy oglądając i słuchając. Po przerwie tylko fragmentami i tylko słuchając.
Chwilami byłem sam, chwilami były 3 osoby, ale najczęściej 2 osoby (przynajmniej w pierwszej części - to akurat pamiętam doskonale bo oglądałem. Po przerwie słuchałem już tylko "jednym uchem", więc obserwacji nie poczyniłem

ALE TO WSZYSTKO NIEISTOTNE, bo czy była nas 2 czy 3 ... czy nawet 5, to nadal daje nam wynik ok. 0,01% i to nadal daje nam obraz zainteresowania sprawami miasta, zwłaszcza w kontekście większej aktywności obywatelskiej w innych miastach i gminach (ale to moja subiektywna ocena, być może zbyt emocjonalnie traktuję Luboń i wiarę w to, że powinno tu być inaczej)

Ja byłem nonstop w pierwszej części sesji do przerwy oglądając i słuchając. Po przerwie tylko fragmentami i tylko słuchając.
Chwilami byłem sam, chwilami były 3 osoby, ale najczęściej 2 osoby (przynajmniej w pierwszej części - to akurat pamiętam doskonale bo oglądałem. Po przerwie słuchałem już tylko "jednym uchem", więc obserwacji nie poczyniłem

ALE TO WSZYSTKO NIEISTOTNE, bo czy była nas 2 czy 3 ... czy nawet 5, to nadal daje nam wynik ok. 0,01% i to nadal daje nam obraz zainteresowania sprawami miasta, zwłaszcza w kontekście większej aktywności obywatelskiej w innych miastach i gminach (ale to moja subiektywna ocena, być może zbyt emocjonalnie traktuję Luboń i wiarę w to, że powinno tu być inaczej)

Nie ma się co dziwić ludziom, którzy chcą się zajmować swoimi sprawami, swoim życiem. Nie mają zdrowia do sytuacji, gdzie wypowiadają się na forach, a tu nagle urzędasy po przykrywkami ich atakują. Czują się zakrzyczani, dlatego wolą się nie interesować. Od ponad 30 lat ulice mają gruntowe, palą węglem, nic się i tak nie zmienia.

Nie ma się co dziwić ludziom, którzy chcą się zajmować swoimi sprawami, swoim życiem. Nie mają zdrowia do sytuacji, gdzie wypowiadają się na forach, a tu nagle urzędasy po przykrywkami ich atakują. Czują się zakrzyczani, dlatego wolą się nie interesować. Od ponad 30 lat ulice mają gruntowe, palą węglem, nic się i tak nie zmienia.

Lubońscy jestem za radni przegłosowali aktualizację programu zaopatrzenia wi ciepło, pomimo braku Prognozy oddziaływania na środowisko. Po co mają myśleć, jeśli za niemyślenie też jest dieta.
Ja natomiast jestem za tym, by zaczęli myśleć. Zadam jutro pytanie i tym razem go nie wycofam.

Lubońscy jestem za radni przegłosowali aktualizację programu zaopatrzenia wi ciepło, pomimo braku Prognozy oddziaływania na środowisko. Po co mają myśleć, jeśli za niemyślenie też jest dieta.
Ja natomiast jestem za tym, by zaczęli myśleć. Zadam jutro pytanie i tym razem go nie wycofam.

Proponuję ponownie odtworzyć omówienie uchwały i wsłuchać się w wyjaśnienie dlaczego prognoza dla tego dokumentu nie jest wymagana.

Dziękuję za uwagę, tak zrobię. Prroszę sobie odpowiedzieć na pytanie czy w jakimś samorządzie wyłożenia są robione równie nieprzejrzyście. Przykłady:
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=58372
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/143/4370/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-obszaru-gminy-kedzierzyn-kozle-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko
Nie wszyscy mieszkańcy Lubonia dysponują darem jasnowidzenia, jak 2 radne Lubonia.

Informacja o radzie po radzie po co sobie pozwalać na aktywnych uczestników skoro moga zadać trudne pytanie. Wszystko po cichu oby mieszkańcy nie wiedzieli przecież ukradkiem można im odebrać kawałek ziemi na drogę rowerową bo wszystko co miejskie jest już sprzedane. Czas wyrzucać ludzi z ich własności i wszystko po cichu. Radni nie wiadomo kogo reprezentują wszyscy są jednomyslni głosują jak zombi. Nikt nie zadaje pytań bo po co. To po co nam taka rada. Przyjdą wybory czas na zmiany.

Człowieku, czy ty naprawdę wierzysz w to, co piszesz??? Masz chyba jakaś manię prześladowczą. Cały UM jest przeciwko mieszkańcom, okradają nas, kłamią, ukrywają, kombinują przecież to paranoja!! Sowieci i ubecy nas nie atakują, te czasy minęły... nie szukaj wszędzie wrogów. Swoje obawy, wątpliwości kieruj do właściwych komisji gdyż wylewanie swoich już paranoicznych strachów nic nie da. Przestań się bać i wszędzie wietrzyć podstęp!!!

To sprawdź plan stary Luboń i zobacz gdzie zaplanowano drogę rowerową a potem zabieraj głos. Z 5 m metrów przed domem urząd planuje zabrać 3 zostają dwa . To nie science-fiction tylko przykra rzeczywistość

Dzisiaj nawet miały miejsce racjonalne wystąpienia w sprawie mostu. Rzeczowo wypowiadała się radna Woźniak,
która zapoznała się z KIP-em. Tak się składa że każdy nieleniwy mieszkaniec może się dziś z nim zapoznać, mimo tego, że rok wcześniej komuś się poluzowało i UM Luboń zaprzestał ich publikacji. To że znowu publikują, to jam ci uczynił, a nie" Ja, który by tego nie zauważył przez 150 lat. Nie trzeba całować po rękach i nogach.
W sprawie mostu nawet rzeczowo wypowiadał się burmistrz Popławski, ale nie mogę się pozbyć się przeświadczenia, że niektórzy radni myślą dopiero jak ktoś da im na to zgodę. No niestety w niektórych sprawach UM Luboń kłamie i ukrywa, a ty swoją postawą z pewnością tego nie zmienisz. Jak obiecałem jutro sprawdzę to uzasadnienie dla braku Prognozy oddziaływania na środowisko.
Sowieci nas na razie nie atakują, ale F-16 ostatnio zaczęły. Z tymi ubekami to może przesada, ale TW Magda nadal kształtuje opinię publiczną w Luboniu i nie ma się co dziwić, że niektóre berety zryte.

Nikt oprócz urzędników na swoim punkcie nie ma mani prześladowczej. Chcielibysmy spokojnie żyć w tym mieście zajmując się swoimi sprawami. Mieć poczucie, że głosy, które oddaliśmy na Was (o które tak blagaliscie)i podatki, które płacimy, a z których Wy żyjecie sa dobrze i mądrze wykozystywane. Czyny Wasze pokazują, że jest inaczej. Uszczesliwiacie nas na siłę pierdolami, a poważnych problemów nie rozwiązujecie. To my już jesteśmy Wami znudzeni ta butą i nieporadnością. Gdy obrażacie ludzi na forach to widać jacy jesteście naprawdę. Wstyd. Pała z wykrzyknikiem za pracę.

Problemem jest zblatowanie burmistrzyni i Rady której lwią część opanowało Forum Obywatelskie.
Osiedli na stołkach radnych i urzędniczych i wnet z forum obywatelskiego stali się forum urzędniczym. Z niczym już się nie mierzą, o nic szczególnego nie walczą i chyba poza "robotą" nic wzniosłego nie wymyślają, a ich poplecznicy w agresywny sposób na lubońskich forach tępią jakiekolwiek przejawy krytyki.
Gdyby w tym gronie ktoś miał charyzmę i wizję, ale niestety patrząc na nich widzę polityczną galaretę.
Smutne to, ale Forum jest obecnie chyba tak Obywatelskie jak Obywatelska była Milicja.

Forum było Obywatelskie do czasu kiedy za drugiego Szmyta przejęło władzę i jej do tej pory nie oddało. Kiedyś nawet jakiś poziom reprezentowali i w stosunku do formacji śp. burmistrza Kaczmarka tchnęli świeżością. Teraz jest dokładnie odwrotnie...............

Kiedy włączam transmisję sesji to czuję pleśń. Po obejrzeniu się kąpię, żeby to we mnie nie wniknęło.
No właśnie gdzie ta transmisja?. Czy niektóre scenki są nagrywane powtórnie?
Gdybym coś mógł poradzić coś tym małym oszustom podmieniającym uchwały przed sesjami, to niech sobie założą spółkę z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością i niech robią przekręty na vacie.
Lubonia niech w to nie mieszają.

Na e-luboń artykuł o ssesji został zamieszczony o 10:40. Projekt o którym mowa w pkt.9 powstał o 11:13.
Nawet więc po zamieszczeniu komunikatu na e-luboń, ktoś w jakimś WC pracował nad projektem uchwały.
To typowa legislacja kiblowa.

Kto widzi ten powinien zauważyć różnicę miedzy programem zamieszczonym na e-luboń, a tym:
http://lubon.kylos.pl/Rada_Miasta_kadencja_VIII/index.php?katalog=XXV%20z%20dnia%2024%20wrze%C5%9Bnia%202020
Jest takie słynne powiedzenie :" gospodarka, głupcze". U nas powinno obowiązywać: Statut głupcy.

A kto z urzędników za takie rzeczy odpowiada? Biuro rady miasta?

Ja bym nie szukał odpowiedzialnych wśród szeregowych pracowników. To Przewodnicząca odpowiada za odpowiednie zwołanie sesji. Nasza Przewodnicząca jest nadwrażliwa na oczekiwania p.Popławskiego i jak ten jej coś podrzuca coś w dniu sesji, to wstawia to tak, jakby był to projekt przedłożony tydzień wcześniej.
Oboje działają w recydywie.
Podobnie było na sesji w lutym, gdzie przed sesją podmienili w ostatniej chwili na projekt niedorzeczny, pisany na kolanie i RIO to uwaliło. W takim przypadku odstawiają szopkę, że to wina RIO lub Wojewody i 2 radne są zaangażowane w zadawanie Popławskiemu ustawionych pytań w stylu:"Panie burmistrzu, proszę powiedzieć że to nie pan dał ciała, ale to znowu wina RIO i Wojewody", Najpierw uchwalają Statut, ale problem w tym, że nikt go nie zna, włącznie z Przewodniczącą, władzami i miejskim prawnikiem. Rada Miasta nie może działać jak banda rzezimieszków.

W zasadzie można by już zamieścić transmisję z sesji, która odbyła się 5 dni temu. Chciałbym odsłuchać to o czym wspomniała Anna. Nawet jeśli scenki są nagrywane od nowa, to już czas na finał. Chyba, że aktorzy się rozeszli i nie można znaleźć dublerów.

Trzeba było słuchać uważnie i notować, a nie domagać się nagrań!!!

Racja!!! Moi wykładowcy na WSB nie pozwalają nagrywać wykładów i trzeba pilnie słuchać i robić notatki. To dobry trening dla umysłu!! Zachęcam

Czy to nie tam kiedyś Józef Oleksy wysyłał kasety i studenci je oglądali?. Raczej nie nagrywał ich w tym samym czasie, kiedy odbywał się wykład. Macie tam jeszcze video i je oglądacie?

Czy Twoja nocna strona osobowości już wie o odpowiedzi tej porannej strony?
Jeżeli nie, to zachodzi obawa, że będzie to trzeba odnaleźć w klasyfikacji jednostek chorobowych w zakresie psychiatrii.
PS.
No chyba, że lubisz wesprzeć rodzinę dobrym słowem, gdy nikt inny tego nie uważa za właściwe.

Wsparcie w rodzinie, zbieżne poglądy są BEZCENNE!!!!

Ty uważnie słuchałaś/słuchałeś? Wyjaśnij mi powód dla którego tydzień po sesji nie ma nagrania.

Martwię się rozdwojoną osobowością Ja/Ania, tudzież multiplikowaniem urządzeń korzystających z tego samego IP.
Dlaczego trolle tak brzydko się chwytają?

Ja się martwię tą urzędniczą pychą i przeświadczeniem, że są inteligentniejsi od "ciemnego luda", którym w ich mniemaniu władają. Ferma trolli i tyle, tak "ferma", nie farma bo należy skojarzyć z traktowaniem zajmowanego stanowiska w UML jak koryta, do którego się tak pchają, a na forum pyskują zamiast pracować.

Jakiś Ty dziwny!! Ja to ja a Ania to moja córka. W dobrej rodzinie zdarza się korzystać z jednego telefonu!!!! Zaskoczenie???

Anna to pewnie wnuczka.

A Wiktor z Plewisk to sierotka adoptowana przez MM.

Nie rób że mnie takiej babci:) na wnuki mam jeszcze czas (mam taką nadzieję)

Ania, studentka WSB, korzysta z mamy telefonu do dokonywania wpisów na e-lubon.
Faktycznie, #dobra rodzina.
W tym kraju wszystko jest już dobre, dlatego tak mnie lubońska bylejakość męczy, bo nawet #dobra rodzina jest bylejaka ;)

Odwrotnie, ja korzystam z jej, bo SZOK w swoim nie mam internetu

To pytanie jest związane z tym, że panie staracie się maskować różne bezprawne działania człowieka, któremu płacimy tylko za to co robi zgodnie z prawem. Macie w tym jakiś interes?

Jeśli dzisiaj nie zostanie udostępnione nagranie z sesji, to będę wyjaśniał do spodu, dlaczego władze Lubonia nie obowiązuje Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu zaopatrzenia w ciepło.
Tak się nie będziemy bawić, że jakaś Anna pisze, że to zostało wyjaśnione na sesji, a nagrania nie ma.
Jak ktoś oglądał uważnie, to niech wyjaśni dlaczego w Luboniu nie trzeba tego robić i dlaczego wykłada się Plan
tak by, mogły się z nim zapoznać tylko 2 radne, w tym jedna Anna.

Ja najbardziej z tej części zapamiętałem tylko mętne tłumaczenia Popławskiego, że to się będzie liczyć w zależności od opłacalności i decyzje podejmowane będą według tego kryterium jednostkowo dla poszczególnych jednostek, na podparcie czego przywołał "pana projektanta" który z kolei nawinął radnym przypowieść, że gdzieś zasłyszał, że rząd szykuje się do obłożenia akcyzą prądu zwrotnego dla prosumentów (w rozliczeniach z operatorem pula 80% oddanego do sieci prądu) i to w sumie nie wiadomo co i ile z tego będzie.
No ale może ja nieuważnie słuchałem

Dopłaty do wymiany kotłów są w takiej wysokości, że smog będzie w Luboniu przez 100 lat.
Tu zaznaczam, że mam gaz i nie jestem osobiście zainteresowany. Skutkuje to tym, że ludzie z odmowami
robią to tylko za własne pieniądze i ogrzewanie węglowe sobie zostawiają. W tygodniu węgiel i odpady, w niedzielę gaz. Gdyby 140 tys. które poszły na termometry przeznaczyć na wymianę kotłów, to dodatkowo kotły węglowe wymieniłoby 28 domów. Coraz więcej gmin dopłaca do fotowoltaiki, a u nas ten temat nie pojawia się nawet w dyskusji. Gmina Komorniki złożyła kiedyś z Dopiewem wniosek na dofinanssowanie zewnętrzne insstalacji OZE. U nas znowu głęboki sen, bo decyduje o tym mieszkaniec gminy Komorniki, który ma to u siebie a Luboń go nie obchodzi.
http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=3&artykul=1809&akcja=artykul

Bo te miernoty tylko podtrzymują się na stołkach w urzędzie, miasto i ludzi mają gdzieś. Ten z Plewisk też przyjeżdża odrobić robotę, poczuć się bardzo ważny i wraca do domu. Zaangażowania 0

Nazywanie innych trollami nawet anonimowo świadczy o poziomie Twojej kultury, czyli jej braku.

Umieszczanie sesji na Youtube jest wątpliwe pod względem prawnym.
"Brak umowy przetwarzania, ryzyko zablokowania nagrania i upublicznienia danych wrażliwych, możliwość transferu danych poza UE - ekspert ds. ochrony danych dr Maciej Kawecki wylicza w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, na co narażają się samorządy zamieszczające nagrania z sesji organów kolegialnych na platformie internetowej YouTube.
O tym, że "inny sposób" upublicznienia nagrań musi być dokładnie przemyślany przekonał się burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, na którego Prezes UODO nałożył w ostatnim czasie 40 tys. zł kary m.in. za brak kopii nagrania z posiedzenia rady miejskiej. Nagranie umieszczono właśnie na kanale internetowym YouTube. Prezes UODO stwierdził, że burmistrz naruszył zasadę poufności i integralności ze względu na brak analizy ryzyka umieszczania materiałów na tej platformie."
Lubońskiego nagrania nie ma, bo obrabia je pewnie CIA>

Gdybyśmy byli miastem oddalonym o 50 km od Poznania bylibyśmy miastem powiatowym i mielibyśmy poważniej rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, lokalną społeczność kontrolującą lokalne władze.
Od czasów "zasłużonego" na wiele sposobów burmistrza utarło się w Luboniu, że jakoś to będzie. Mieszkańcy i tak zainteresowanie częściej kierują na sprawy poznańskie i pod tą poznańską latarnią najciemniej. Lubońska jazda bez trzymanki = wszystko robione jest na zasadach:
- bo tak powinno być dobrze
- bo tak zawsze się robiło
- bo chcemy, żeby tak było
Kryterium prawne, logiczne, finansowe - zbyteczne, no bo i tak mało kto się tym zainteresuje.
Ciekawsze i bardziej medialne rzeczy dzieją się obok nas w Poznaniu. Kto by się przejmował peryferiami, nieważne jak liczebnie zasiedlonymi.
I tak ta bylejakość trwa, pielęgnowana tym razem przez ekipę Forum Lubońskiego i jego twarz w osobie burmistrzyni Machalskiej Małgorzaty, która ma wykształcenie... prawnicze. Wydawać się może, że ma to znaczenie i tak wykształcona osoba powinna mieć świadomość wagi tej materii. No ale po co, dla kogo, w jakim w ogóle celu to robić, prawda?? Z bylejakości też można zrobić sobie znak rozpoznawczy

Powyższe należałoby dopisać do listy argumentów za włączeniem Lubonia do Poznania. Prędzej czy później, zapewne się to wydarzy.

Powyższe należałoby dopisać do listy argumentów za włączeniem Lubonia do Poznania. Prędzej czy później, zapewne się to wydarzy.

Do Dżej Dżeja rządzącego Poznaniem też mam zastrzeżenia. Rok temu jeszcze wiele gmin było na Youtube, ale prawie wszystkie zmieniły platformy, właśnie ze względów prawnych. W gminie rządzonej przez prawników obowiązuje zasada: szewc bez butów chodzi. Nawet ustawy z Sejmu dochodzą do nas na końcu, jak obejdą całą Polskę. Wyjątkiem od tej reguły jest dziedzina pomiaru temperatury ciała. Tu jesteśmy w awangardzie.
Gdyby jeszcze zakupić cośtammetry które mierzą burmistrzom i radnym poziom przygotowania do sesji...

Mierzą głębokość radnym i burmistrzom jak głęboko w d** mają sprawy miasta.

Nagrania sesji nadal nie ma, ale najnowszym nagraniem na kanale Rady Miasta jest otwarcie ofert na kanalizację
min. Oliwkowej. Trwa 21 sekund i kończy się przed otwarciem ofert. Kto jest reżyserem tych filmów i dlaczego wszystko jest robione na odwal się? Nawet te strażniczki miejskie wyrzucone w zeszłym roku z SM robiły większe postępy w kinematografii.
https://www.youtube.com/watch?v=YhoLhIyLQ_Y
Jeśli rury kanalizacyjne będą się tak urywać....

Nagrania sesji nadal nie ma, ale najnowszym nagraniem na kanale Rady Miasta jest otwarcie ofert na kanalizację
min. Oliwkowej. Trwa 21 sekund i kończy się przed otwarciem ofert. Kto jest reżyserem tych filmów i dlaczego wszystko jest robione na odwal się? Nawet te strażniczki miejskie wyrzucone w zeszłym roku z SM robiły większe postępy w kinematografii.
https://www.youtube.com/watch?v=YhoLhIyLQ_Y
Jeśli rury kanalizacyjne będą się tak urywać....

W związku z tym, że nadal nie ma transmisji i nie ma jak rozwiać wątpliwości związanych z sesją RM Luboń,
pytania do UM Luboń.
"1. Czym UM Luboń tłumaczy brak Prognozy oddziaływania na środowisko przy wyłożeniu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło...?
Dlaczego komunikat o wyłożeniu został tak głęboko ukryty, że dowiedziały się o nim tylko 2 mieszkanki Lubonia? Czy nie opublikowano go na stronie głównej by reszta mieszkańców się nie dowiedziała o wyłożeniu? Jeśli nie było żadnej podstawy prawnej do wyłożenia bez Prognozy, to proszę uchwałę wycofać z obrotu prawnego, przeprosić i zrobić to porządnie jeszcze raz.
2. Dlaczego projekt uchwały w pkt.9 porządku sesji został utworzony dopiero po godz.11 w dniu sesji, czy i kiedy opiniowały go komisje RM Luboń i na jakiej zasadzie został włączony do porządku obrad?Chodzi o regulamin korzystanie z parków. Czy radni przegłosowali jego włączenie do porządku obrad?
3.Dlaczego w tydzień po sesji nie jest dostępne nagrania z sesji? Co jest tego przyczyną?Czy UM Luboń za właściwe uważa zamieszczanie transmisji
na youtube, wbrew opiniom ekspertów?Co robi na kanale RM Luboń 21 sekundowy film przetargu, urywający się przed podaniem ofert?
" Brak umowy przetwarzania, ryzyko zablokowania nagrania i upublicznienia danych wrażliwych, możliwość transferu danych poza UE - ekspert ds. ochrony danych dr Maciej Kawecki wylicza w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, na co narażają się samorządy zamieszczające nagrania z sesji organów kolegialnych na platformie internetowej YouTube."
https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/jak-transmitowac-sesja-rady-na-youtube-ekspert-wylicza-zagrozenia

Wiecie coś więcej? Podobno miała we wrześniu już pracować, a na razie to nam na głowę coraz więcej problemów spada m.in. z F16

jak zawsze...

A ja zaczynam podejrzewać, że tak jak w sprawie mostu tak w sprawie F16 po około 3 tygodniach od prasowych publikacji powstanie "Stanowisko burmistrza" a pod artykułem ze stanowiskiem szalał będzie wściekły (acz znudzony) buldog z placu.

Realizacja ustaw przebiega w Luboniu dziwnie. Miały być sesje z napisami, a z kanału Rady Miasta zniknęło wszystko, włącznie z nieszczęsnym 21 sekundowym nagraniem z przetargu.
http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=1854||w=4
https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g
Wiktorze, a jak tam wygląda realizacja obowiązku umieszczenia zagospodarowania przestrzennego w gminnym systemie informacji przestrzennej? Równie źle?

Nie kwestionuję tych zamian, ale jak już się podaje nr kw to w pełni, a nie PO2P/.
Gdyby to były grunty pani burmistrz to może, ale w przypadku kiedy właścicielem jesteśmy my wszyscy, to przed kim ta tajemnica? Tendencja do utajniania powoduje, że ktoś nie wie co podpisuje, a ja nie czuję, że rymuję.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/660391/Zarz%C4%85dzenie-63_2020

Tak dalej pójdzie, to UM Luboń utajni nr covida i trzeba będzie się domyślać, że w komunikatach chodzi o covid-19.
Jeśli coś jest utajnione przed suwerenem to powinna być * Podstawą utajnienia jest głupota lub niedouczenia osoby przygotowującej projekt. Wtedy zarządzenia będą bardziej czytelne..

Tak dalej pójdzie, to UM Luboń utajni nr covida i trzeba będzie się domyślać, że w komunikatach chodzi o covid-19.
Jeśli coś jest utajnione przed suwerenem to powinna być * Podstawą utajnienia jest głupota lub niedouczenia osoby przygotowującej projekt. Wtedy zarządzenia będą bardziej czytelne..

Może Machalska podpisałaby takie coś jako wersje ostateczną, że niby ktoś coś komuś gdzieś za ileś.
Kafka jak nic

Tak by to określił Hubert Urbański.
Mówiłem, że długotrwała bezsenność nie przyniesie dobrych skutków. Zarządzenia 62 i 63 są obowiązujące.
W Luboniu jest taka sytuacja, że w jednym obrębie geodezyjnym jest kilka działek o tym samym numerze.
Dlatego jeśli ktoś wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę i nie poda nr arkusza, to mu odrzucą wniosek.
Pani burmistrz postanowiła utrudnić życie obcym wywiadom i określa to tak:"... arkusz mapy , obręb , księga wieczysta KW nr PO2P/ Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu"
Z utajnieniem numeru arkusza się jeszcze nigdzie nie spotkałem.
Pani burmistrz się pod tym podpisała, ale nie jestem pewien czy wie co zamieniła, nie ujawniając sobie nr arkusza i księgi wieczystej. Radziłem żeby się wyspać, a ktoś mnie nie posłuchał.

Tak wygląda podobne zarządzenie w gminie w której nie rządzą prawnicy:
"Nieruchomość gruntową numer 197/1 o pow. 0,0558 ha położoną w miejscowości Dalków, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00055388/4, o wartości 17.400,00 zł stanowiącą własność Gminy Gaworzyce zamienia się na nieruchomości gruntowe numer 29/3 o pow. 0,0032 ha oraz numer 41/4 o pow. 0,0556 ha położonych w miejscowości Dalków, dla których Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00055894/4, o wartości 17.400,00 zł, stanowiącą własność Jolanty i Piotra Plucińskich"
https://bip.gaworzyce.com.pl/gg/zarzadzenia-wojta/rok-2018/14616,Zarzadzenie-WG-nr-1052018-w-sprawie-zamiany-nieruchomosci-gruntowych-niezabudowa.html
Istotą tego typu zarządzeń jest to by nic nie było robione pod stołem i nie było nawet cienia podejrzeń.
Powinny być też podane nazwiska osób z którymi diluje gmina.
Może jakiś prawnik pomoże władzom w Lubonia, bo wyraźnie znowu potrzebują porady prawnej?