Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 nie uległa zmianie. Przypominamy, że stawka opłaty wynosi 28 złotych od osoby. Nie zmieniły się także terminy płatności. Są one następujące:

- do 15.04.2021 – za I kwartał
- do 15.07.2021 – za II kwartał
- do 15.10.2021 – za III kwartał
- do 15.12.2021 – za IV kwartał

Prosimy o terminowe wpłaty.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszystkich zmian, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (zwiększenie, zmniejszenie liczby osób, zmiana miejsca zamieszkania). W takim przypadku należy złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce zmiana. W przypadku zgonu termin na dokonanie zmian wynosi 6 miesięcy od daty zdarzenia. Druk deklaracji jest dostępny na stronie www.odpady.lubon.pl

Deklarację można przesłać za pośrednictwem:

- ePUAP,
- Platformy Komunikacyjnej Urzędu Miasta Luboń (eurzad.lubon.pl),
- poczty tradycyjnej
- złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w Kancelarii Urzędu.

UML