Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Dawny Luboń na pocztówkach

Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia zaprasza na siedemnasty Wieczór Historyczny w piątek 30 października 2009 roku o godz. 18.00 do Urzędu Miasta Luboń przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2. Impreza odbywa się w ramach cyklu 55 wydarzeń na 55-lecie miasta przygotowywanych przez Urząd Miasta Luboń.

W tym roku obchodzimy 55-lecie uzyskania przez Luboń praw miejskich i okazja ta stałą się pretekstem do realizacji nowych zamierzeń. Sekcja Historyczna TMML przygotowała pięć Wieczorów Historycznych traktujących o różnych aspektach historii naszego miasta, także w nieco w szerszym kontekście. Zaproszeni prelegenci są nie tylko autorytetami w swoich dziedzinach mogącymi pochwalić się pokaźnym dorobkiem badawczym, ale co ważne, są także pasjonatami.

Gościem kolejnego spotkania cyklu będzie profesor Janusz Karwat, który wygłosi wykład „Z historii Lubonia. W 55-lecie uzyskania praw miejskich", traktujący o najnowszych dziejach miasta. Prelegent, mieszkający od dziesięciu lat w Luboniu, jest historykiem zatrudnionym w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu jako prodziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych, prowadzi także wykłady w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunki działalności naukowej i dydaktycznej to zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, dzieje Poznania i Wielkopolski, myśl niepodległościowa XIX i XX wieku. Jest autorem sześciu monografii, współautorem pięciu dzieł zbiorowych oraz 104 studiów, artykułów i recenzji naukowych.

W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie także pierwsza cześć albumu Przemysława Maćkowiaka „Luboń na dawnych pocztówkach". Na przełomie 2005 i 2006 roku oraz w 2009 roku można było w naszym mieście oglądać dwie części wystawy „Luboń na dawnych mapach i pocztówkach (1860-1918)" przygotowane przez Sekcję Historyczną Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i z tego też względu powstał zamysł wydania albumu z dawnymi pocztówkami (w większości zupełnie nieznanymi). Zamieszczone w nim pocztówki pochodzą z kolekcji Przemysława Maćkowiaka i są efektem jego wieloletnich poszukiwań ikonografii związanej z Luboniem. W pierwszej części wydawnictwa dobrano je tak, aby stanowiły w miarę spójny obraz poszczególnych miejscowości, z których później utworzono miasto. Warto podkreślić, że tradycja takich albumów jest bardzo długa i ma swój początek w okresie międzywojennym.

Wydawcą jest Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, inicjatywę wsparł Urząd Miasta Luboń oraz Luvena S.A. Patronat medialny objął Głos Wielkopolski Polska The Times, Radio Merkury, Telewizja WTK oraz Epoznan.pl. W przyszłości przewidywane jest kontynuowanie przedsięwzięcia w postaci kolejnych części wydawnictwa.

Natomiast gościem osiemnastego Wieczoru Historycznego odbywającego się 13 listopada będzie profesor Jan Skuratowicz, znany i ceniony historyk sztuki oraz publicysta. Wygłosi on wykład „Architektura przemysłowa w Wielkopolsce - problemy jej zachowania", podczas którego omówi także architekturę trzech zabytkowych fabryk zrealizowanych w Luboniu na początku XX wieku.

Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

© Przemysław Maćkowiak

 

fot.: 
Przemysław Maćkowiak