Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Kiedy droga rowerowa przy ul. Armii Poznań

Treść pytania: 

Wzdłuż ul. Armii Poznań brakuje ok. kilometra drogi rowerowej. "Szybkie rowery" z Puszczykowa i poznaniacy jadący na lody do tego Puszczykowa teroryzują pieszych na chodniku. Tego chodnika to nie ma co żałować. Najlepsze czasy ma dawno za sobą.

Data przekazania: 
2020-11-08
Data odpowiedzi: 
2020-11-10
Odpowiedź: 

Chciałbym odnieść się do przesłanego zapytania od mieszkańca, jednak w przesłanym zapytaniu nie znajduję się pytanie. Jednocześnie dodam, że Urząd Miasta Luboń nie jest Zarządca Drogi Wojewódzkiej nr 430 (ul. Armii Poznań). Chciałbym skierować sprawę do WZDW, ale muszę dopytać o jaki odcinek chodzi i co dokładnie? Mogę się jedynie domyślać, że chodzi o uzupełnienie ścieżki rowerowej lub chodzi o remont chodnika. Proszę o weryfikację.

UML 

Dzielnica: