Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Aktywność społeczna ma sens!

Z naszej inicjatywy doszło do kluczowego spotkania w sprawie grobli. Spotkaliśmy się wraz z reprezentantami innych organizacji pozarządowych z osobami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji: kierownikiem projektu z ramienia ZDP, inspektorem nadzoru inwestorskiego, kierownikiem robót i projektantką.
Udało nam się doprowadzić do wprowadzenia kilku kluczowych dla ochrony krajobrazu grobli zmian w projekcie, m.in.:
- ograniczenie ingerencji w system korzeniowy istniejących drzew przez zminimalizowanie korytowania pod wykonanie ścieżki rowerowej
- zmniejszenie wycinki drzew i krzewów przez zrezygnowanie z kładzenia geokraty w miejscach, które nie są związane z poszerzeniem drogi
- przesunięcie przepustów dla płazów w miejsca niekolidujące z drzewostanem
- wytyczenie nowych miejsc dla lamp, tak aby ich powstanie nie było związane z wycinką bądź koniecznością ogławiania drzew
- ujednolicenie kolorystyczne barierek i lamp

Cieszymy, że nasze wysiłki spotkały się z pozytywnym odzewem i są dowodem na możliwy dialog między strona społeczną a inwestorem.

Przykre jest jednak to, że nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia ze strony Rady Miasta i żaden radny nie wysilił się by cokolwiek zrobić w tej sprawie, choć o taką pomoc wystąpiliśmy.

Jesteśmy od lat zdeterminowani w walce o zachowanie charakteru Puszczykowa i będziemy działać dalej, ponieważ uważamy, że nasze miasto tego potrzebuje. Przykre, że radni nie wykazują podobnej determinacji choć reprezentują mieszkańców i za swoją działalność są wynagradzani.

Dziękujemy za wspólne działania przez ostatnie lata na rzecz obrony charakteru grobli innym puszczykowskim organizacjom i wielu aktywnym mieszkańcom: Fundacja Aktywności Lokalnej, Nasze Puszczykowo, Aktywne Puszczykowo Fundacja Fiedlerów.
Bez wspólnych wysiłków stracilibyśmy to wyjątkowe miejsce.

Aktywność społeczna MA SENS!

Stowarzyszenie Ekologiczne Puszczykowo