Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pojemniki bio - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisała Czytelniczka, która zadała pytanie zwiazane z myciem pojemników na odpady bio.

Zwracam się z pytaniem i prośbą o sprawdzenie kto odpowiada za mycie pojemników na odpady bio. Według powszechnych zasad za mycie odpowiada firma odbierajaca odpady zgodnie z harmonogramem - pisze mieszkanka.

Pytanie skierowaliśmy do firmy Kom-Lub. W dniu 7 października otrzymaliśmy poniższą odpowiedź z Urzędu Miasta Luboń. 

W odpowiedzi na zapytanie Czytelnika dotyczące mycia pojemników na bioodpady uprzejmie informuję, że zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń operator dokonujący odbioru odpadów jest zobowiązany do mycia pojemników raz w roku. Pojemniki są myte w okresie jesiennym. Mieszkańcy mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym w pozostałych okresach roku.
Pragnę nadmienić, że w Związku Międzygminnym GOAP, do którego należy Poznań i okoliczne gminy usługa mycia pojemników na bioodpady nie jest w ogóle świadczona, natomiast w Związku Międzygminnym SELEKT jest świadczona w ograniczonym zakresie - wyłącznie dla mieszkańców, którzy do końca lutego danego roku zgłoszą zapotrzebowanie firmie wywozowej.

Kamila Mazurek
Urząd Miasta Luboń

izi