Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Ulica 3 Maja - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał pan Paweł, który poruszył temat nawierzchni ulicy 3 Maja w Luboniu.

Chciałbym za Państwa pośrednictwem skierować do Urzędu Miasta Luboń zapytanie odnośnie możliwości pilnej interwencji w sprawie nawierzchni ul. 3 Maja, a precyzując jej stanu, który jest delikatnie mówiąc zatrważający. W ubiegłym roku dokonano budowy niewielkiego odcinka / fragmentu ulicy pozostawiając 70% w fatalnym stanie. Niestety uprzednie remonty i łatanie dziur to tylko pudrowanie problemu i de facto marnowanie pieniędzy - takowy remont jest niewymierny co do długości efektu - niestety, ale w chwili obecnej liczba dziur jest większa, niż przed łataniem. Proszę włodarzy miasta Luboń o weryfikację stanu ulicy po której jazda przypomina salom. Wybór, którego dokonuje kierowca to wielkość dziury w którą wpadnie, a nie wybór, czy wpadnie, czy nie. Nie wspomnę o głębokości zarwanej studzienki na łuku ulicy 3 maja na wysokości Hotelu Poznańskiego, która może przyczynić się do po prostu urwania koła. Olbrzymie niebezpieczeństwo dla pieszych podczas takiego zdarzenia jest co najmniej zastanawiające, jak i zastanawiający brak działań miasta i zarządcy drogi w tej sprawie. Od momentu budowy osiedla Warta Park liczba aut poruszających się po okolicznych drogach zwielokrotniła się X razy. Wpływy z tytułu podatków również :) Szybkość powstawania dziur, czy też uwypuklenie spartaczonej roboty - łatania również. Kieruję również zapytanie do Urzędu Miasta Luboń odnośnie terminu budowy ulicy Nad Strumykiem będącej zapomnianą od lat (ostatnia ulica, której remonty nawierzchni nigdy nie dotyczą, będąca jedną z ostatnich w okolicy o nawierzchni luźnej / sypkiej) - z informacji uzyskanych od rdzennych mieszkańców chodnik znajdujący się na tej ulicy budowali sami mieszkańcy tytułem czynu społecznego. Miasto nieco zapomniało o ulicy, która w szczególności uczęszczana jest przez okolicznych mieszkańców po prostu celem spaceru nad Strumykiem Janikowskim. Nierówności na krótkim odcinku do ulicy Strumykowej również są olbrzymie, jak i spowodowane ostatnim remontem pękniętej rury koleiny po ciężkim sprzęcie. Niestety bardzo wąski i nachylony pod niedopuszczalnym kątem chodnik oraz gigantyczne nierówności na ulicy powodują, iż węzeł komunikacyjny na linii ulic Strumykowa - Nad Strumykiem prawie nie istnieje. Uważam, iż tuż po remoncie placu zabaw przy ulicy 3 Maja remont nawierzchni ul. 3 Maja wraz z budową ulicy Nad Strumykiem oraz ulicy Spadzistej od Tuwima sprawi, iż piękna okolica mająca potencjał stanie się piękna i zadbana! Proszę również o zwrócenie uwagi na stan Strumienia Junikowskiego - niestety, ale od dawien dawna nie dokonana została wycinka krzewów i meriolacja terenu przy ulicy Nad Strumykiem. Proszę o zwrócenie uwagi, iż niewielkim kosztem miasto może i powinno zadbać o tereny zielone, które ma! W sytuacji, w której czynność zadbania o tereny towarzyszące Strumieniowi Junikowskiemu nie należy do czynności Miasta Luboń proszę o leżące w gestii Urzędu Miasta Luboń wywieranie nacisków przez Urząd oraz zgłoszenie takowej konieczności podmiotowi/organowi odpowiedzialnemu. Okolica jest piękna, wystarczy o nią zadbać. Czekam na ustosunkowanie się - napisał Czytelnik.

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy. 

Szanowna Pani Redaktor,
w odpowiedzi na Pani maila z dnia 26.03.2021 r. informujemy, że w ubiegłym roku Miasto przeprowadziło prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 350 metrów stanowiącej bezpośredni dojazd do największego osiedla mieszkaniowego w okolicy – zlokalizowanego przy ulicy Jachtowej. Nawierzchnia na pozostałym fragmencie nie została wymieniona, z uwagi na planowaną wymianę kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Lemańskiego do Jachtowej. Jesteśmy w posiadaniu pozwolenia na budowę w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na uwarunkowania budżetowe planowany termin rozpoczęcia inwestycji to lata 2022-2023. Do czasu rozpoczęcia inwestycji będą prowadzone prace związane z bieżącym utrzymaniem ulicy.

Przechodząc do kwestii Strumienia Junikowskiego, Miasto Luboń nie zarządza wskazanym ciekiem wodnym. Uwagi w zakresie Strumienia Junikowskiego przekazaliśmy do odpowiedniej instytucji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatnim tygodniu zostało utworzone dodatkowe przejście dla pieszych wzdłuż ulicy 3 Maja wraz z budową chodnika w celu bezpiecznego dotarcia na nowo otwarty plac zabaw.

Z poważaniem
Bartosz Wilczek
Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń

izi