Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Boczne boisko przy ulicy Rzecznej - list do redakcji [odpowiedź z LOSiR]

Kilka dni temu do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie związane z użytkowaniem bocznego boiska mieszczącego się przy ulicy Rzecznej w Luboniu.

Od kilku lat mieszkańcy okolicy stadionu przy ul. Rzecznej mogą zauważyć jak 2 razy w roku zrywana jest wierzchnia warstwa ziemi na bocznym boisku treningowym. Za pośrednictwem gazety chciałbym:
1. zapytać czemu ma to służyć? bieganie po takiej nawierzchni to niewielka przyjemność; piłkarze są brudni jak "święta ziemia"; w suche dni kurzy się niesamowicie; poza tym zlikwidowanie bramek skutecznie odstraszyło innych użytkowników - pamiętam ile dzieci tam grało w piłkę...
2. zapytać fachowca - czy notoryczne zrywanie ziemi nie szkodzi ekosystemowi? jaki ma to wpływ na "życie" tam istniejące - owady, rośliny itp.
3. zapytać co z nadmiarem ziemi po bokach i do jakiej głębokości będziemy kopać? - pyta Czytelnik.

Do redakcji wpłynęło również pytanie od mieszkańca czy to prawda, że na bocznym boisku ma zostać wybudowane osiedle mieszkaniowe? 

Zgodnie z prośbą list przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 1 kwietnia br. przesłane przez „Czytelnika” za pośrednictwem redakcji Gazety Internetowej e-lubon.pl informuję, że boisko treningowe - jak sama nazwa wskazuje - służy do prowadzenia na nim treningów.

Treningi na boisku treningowym są prowadzone głównie późną jesienią i wczesną wiosną, kiedy korzystanie z boiska głównego jest ograniczone, w związku z szybko zapadającym zmrokiem. Oprócz tego, korzysta z niego głównie drużyna seniorów Lubońskiego KS. Zawodnicy tej drużyny są amatorami i mogą trenować późnym popołudniem. Jesienią po zmianie czasu, około godz. 16.00 robi się już ciemno i zawodnicy korzystają z tego, że boisko treningowe jest oświetlone, a treningi odbywają się w odpowiadającym im czasie. Podobnie wiosną, gdzie dopiero pod koniec marca jest możliwość organizowania treningów np. na godz. 18.00. Dodatkowo, korzystanie z boiska treningowego pozwala oszczędzać boisko główne.

Kontynuując swoją wypowiedź i odnosząc się do bramek - klub dla celów treningowych dysponuje przestawnymi bramkami, a według naszej wiedzy dzieci i młodzież chętniej korzystają z boisk ze sztuczną nawierzchnią, znajdujących się bezpośrednio przy szkołach lub placach zabaw.

Wspominane przez Pana boisko treningowe od kilkudziesięciu lat było w różny sposób wyrównywane i jak do tej pory żadne z służb zajmujących się ochroną przyrody nie zgłosiło w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Teren boiska znajduje się w pobliżu ujęcia wody pitnej dla Poznania, więc oczywiste jest, że jakiekolwiek zagrożenie ekologiczne skutkowałoby stosownymi interwencjami służb i instytucji, zajmujących się ochroną ujęcia wody.

Na terenie obecnego boiska treningowego zostało zaprojektowane boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Urząd Miasta Luboń uzyskał na ten projekt lokalizacje celu publicznego i pozwolenie na budowę. Jest to drugi etap modernizacji/przebudowy/rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Rzecznej. W pierwszym etapie jak można zauważyć powstał stadion piłkarski z infrastrukturą do lekkiej atletyki. Drugi etap tych przedsięwzięć to budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią – oświetlonego z pełną infrastrukturą. Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Budowa tego typu obiektu przewiduje dużą ilość prac ziemnych i na te prace uzyskano stosowne pozwolenia i zgody. Istniejące przepisy regulujące zasady użytkowania terenów zalewowych (tak jest w tym przypadku) wykluczają ingerencje w wały przeciwpowodziowe, natomiast przygotowanie i wyrównanie terenu pod boisko nie podlega zakazom.

Szanowni Państwo, odnosząc się do dodatkowego pytania Mieszkańca, pragnę zaznaczyć, że wspomniany teren należy do Miasta Poznań i uważam, że to właśnie tam należy kierować to pytanie. Miasto Luboń nie posiada żadnych informacji związanych z ewentualną budową osiedla mieszkaniowego.

Z wyrazami szacunku
Michał Kosiński
Prezes Zarządu
LOSIR Sp. z o.o.

izi