Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy, że na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 1 lipca 2021r. rozpoczyna funkcjonowanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która docelowo ma stać się narzędziem do poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. Zebrane w niej informacje mają dać podstawę do faktycznego rozpoznania problemów związanych z źródłami zanieczyszczenia powietrza.

W związku z powyższym 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiednio w terminie:

  • 12 miesięcy dla budynków istniejących,
  • 14 dni dla budynków nowo powstałych.

Deklaracje będą zawierały informacje:

- imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

- adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepłą lub źródło spalania paliw;

- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

- opcjonalnie numer telefonu oraz adres e-mail właściciela lub zarządcy.

Złożenie deklaracji będzie możliwe:

  • w formie elektronicznej przez internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta (osobiście lub pocztą),

Deklaracje są dostępne na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

Obowiązek dotyczy źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Za niezłożenie w terminie deklaracji może grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń, przy czym złożenie deklaracji po terminie możliwe jest w ramach czynnego żalu.

Informacje dostępne są TUTAJ

UML