Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Szatnia na Medal

W ramach czwartej edycji Programu "Szatnia na Medal", ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pozyskaliśmy dotację na projekt: "Remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów na Hali LOSIR w Luboniu ul. Kołłątaja 2."

Okres realizacji: 2021
Wartość całkowita: 82 630,00 zł
Dofinansowanie: 41 315,00 zł

Zakres projektu:
Remont szatni nr 5 oraz nr 3 wraz z sanitariatami. Niniejszy remont będzie realizowany przez zewnętrznego wykonawcę, dysponującego odpowiednimi zasobami rzeczowymi do wykonania zadania. Planuje się wykonanie następujących prac w ramach zadania:

1/ Przygotowanie powierzchni do malowania oraz malowanie szatni numer 5 i 3
2/ Demontaż urządzeń pod prysznicami i w sanitariatach szatnie 5 i 3
3/ Skucie płytek w sanitariatach, przygotowanie ścian i położenie płytek szatnie 5 i 3
4/ Demontaż starych i montaż nowych drzwi i ościeżnic szatniach 5 i 3
5/ Montaż toalet, umywalek oraz paneli prysznicowych w szatniach 5 i 3
6/ Demontaż starego systemu oświetlenia i montaż nowego typu LED na czujkę ruchu.

UML

fot.: