Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy szkołach.

Wakacje przed nami, czas na podsumowanie naszych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ostatniego półrocza. Nasi strażnicy – dzielnicowi oraz z Referatu ds. profilaktyki społecznej przez ten cały czas patrolowali rejon szkół tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. W naszej ocenie oraz w opinii rodziców dzieci uczęszczających do lubońskich szkół, poziom bezpieczeństwa wzrósł. Nie znaczy to jednak, że jest już idealnie. Dlatego nasze działania przy współpracy z lubońską Policją będą oczywiście kontynuowane i rozszerzane w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji.

Podsumowując, w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wykonaliśmy 170 patroli szkolnych w godzinach od 7.45 – 8.15 oraz patroli popołudniowych w rejonie szkół, w ramach działań prewencyjnych.

W kwietniu 2021 roku, patrol szkolny nie był realizowany ze względu na wprowadzone zdalne nauczanie w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 43 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 13 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół – 44 patrole,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 37 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 33 patroli.

Od początku prowadzenia akcji – tj. od  2018 roku do chwili obecnej, oprócz realizowanych patroli szkolnych w godzinach porannych oraz patroli w rejonie szkół w godzinach popołudniowych i wieczornych wykonaliśmy 558 patroli. W tym:

 • 2018 rok – 46 patroli,
 • 2019 rok – 139 patroli,
 • 2020 rok – 203 patrole,
 • 2021 rok – do dnia 28.06 –  170 patroli.

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy szkołach. Zajęcia polegały na praktycznej nauce poruszania się w obrębie niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz w zakresie bezpieczeństwa przy szkole,  także bezpiecznej jazdy rowerem czy hulajnogą. Podczas prelekcji omawiane były również podstawowe znaki drogowe oraz przykłady niebezpiecznych zdarzeń w obrębie szkół oraz miejsc wypoczynku. W projekcie „Bezpieczna droga do szkoły” wzięło udział 48 klas ze wszystkich lubońskich – publicznych szkół wraz ze swoimi wychowawcami.  W sumie nasi funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa przy szkołach, w których uczestniczyło 1000 dzieci z klas O i 1–3 wszystkich pięciu lubońskich szkół publicznych.

Tym samym:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 18 czerwca 2021 r. – 65 przeszkolonych dzieci z  klasy 0 i 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 – 16 czerwca 2021 r. – 175 przeszkolonych dzieci z klas 1–3,
 • Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół – czerwiec 2020 r. – 250 przeszkolonych dzieci z klas 0 oraz 1-4,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 14 maj 2021 r. – 180 przeszkolonych dzieci z klas 1 – 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 2 czerwca 2021 r. oraz 23 – 24 czerwiec 2021 r. – 330  przeszkolonych dzieci z klas 1 -3.

Podsumowanie – 1000 dzieci przeszkolonych z klas 0 i 1-3 / 29 prelekcji / 8 dni działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” / 5 Szkół w Luboniu/ 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej w Luboniu oraz 2 policjantów z Komisariatu Policji w Luboniu.

W ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przez naszych strażników miejskich zostało rozdysponowanych dzieciom i młodzieży ponad 600  opasek odblaskowych z alarmowym numerem telefonu do Straży Miejskiej. Opaski te były rozdawane zarówno podczas patrolu szkolnego, jak również w trakcie zajęć praktycznych podczas realizacji projektu „Bezpieczna droga do szkoły”. Również w ramach akcji „Patrol szkolny” oraz projektu „Bezpieczna droga do szkoły” wystosowaliśmy apel do rodziców o rozwagę podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły. Apel ten został odczytany na naszej stronie 302 razy. A ponadto i przede wszystkim został przekazany przez dyrektorów szkół poprzez platformę edukacyjną wszystkim rodzicom, jak również opublikowany we wszystkich lubońskich mediach internetowych i papierowych. Za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Zarówno „Patrol Szkolny”, jak i projekt „Bezpieczna droga do szkoły” będą kontynuowane od września 2021 r. również dla klas starszych w nieco innej formie – dopasowanej do wieku i możliwości. Natomiast sprawdzeniem skuteczności naszego działania była przeprowadzona ankieta wśród rodziców oraz pracowników szkoły na temat bezpieczeństwa przy szkole i podejmowanych działań przez Straż Miejską w ramach patroli szkolnych. W ankiecie tej wzięło udział 359 osób – rodziców i pracowników wszystkich lubońskich szkół, gdzie aż 43.5 % osób ankietowanych stwierdziło, że bezpieczeństwo przy szkołach wzrosło. Ankieta, którą przeprowadziliśmy skierowana była do wszystkich rodziców, również rodziców dzieci i młodzieży klas starszych, których dzieci najczęściej już samodzielnie przychodzą lub dojeżdżają do szkoły.

Przypomnijmy, że celem naszych działań podczas patrolu szkolnego jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. To dla nas priorytet, dlatego nasze działania w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym będą skierowane przede wszystkim na realizację podstawowych celów:

a. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły,
b. usprawnienia ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wysiadaniu z pojazdów w drodze do szkoły,
c. reagowania na łamanie przepisów drogowych w zakresie miejsc z zakazem zatrzymywania się i postoju,
d. reagowania na stwarzanie zagrożenia przez pojazdy w obrębie szkoły, w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości,
e. pomoc przy przeprowadzaniu dzieci i młodzieży przez niebezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół, zwłaszcza w miejscach gdzie nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna lub jest wyłączona,
f. kontrola rejonu szkoły pod kątem możliwości pojawiania się osób zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży,
g. analiza sytuacji w obrębie szkół oraz opracowanie propozycji nowych rozwiązań komunikacyjnych w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Na czas wakacji życzymy wszystkim dzieciom i młodzieży przede wszystkim wypoczynku oraz bezpieczeństwa, prosząc o rozwagę i zdrowy rozsądek. Będziemy czuwać nad waszym bezpieczeństwem podczas „Patrolu Wakacyjnego”, a od września ponownie podczas „Patrolu Szkolnego”. Do zobaczenia  w nowym roku szkolnym – wypoczywajcie!

Jesteśmy i działamy dla was!

Łukasz Kołcz 
Komendant Straży Miejskiej
wraz ze strażnikami Referatu ds. profilaktyki społecznej 

fot: SMML