Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa wielkopolskiego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r., zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie miast i gmin województwa wielkopolskiego.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie od 09 sierpnia do 19 listopada 2021 r.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem wezwaniu do kwalifikacji wojskowej podlegali:

1. Wszyscy 19–letni mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej:
3. Osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, (kat. zdrowia B), jeżeli okres tej niezdoloności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

a także kobiety:

urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety które pobierały naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w paragrafie 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia sie do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

OBWIESZCZENIE

UML

fot.: