Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wyjazd z ulicy Morelowej - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisała pani Agata, która zwróciła uwagę na wyjazd z ulicy Morelowej.

Chciałabym poruszyć temat wyjazdu z ulicy Morelowej, ponieważ odkąd zaczęły budować się osiedla przy ulicy Buczka sytuacja zrobiła się nie dość, że irytująca to czasami niebezpieczna. Mianowicie wyjeżdżając z ulicy Morelowej w lewo na ulicę Wojska Polskiego mam pierwszeństwo przed kierowcami wyjeżdżającymi z przedłużenia ulicy Morelowej - która jest droga gruntową. Niestety w 99% przypadków kierowcy jadący z naprzeciwka myślą, że skoro skręcam mają pierwszeństwo. Przejeżdżam tamtędy codziennie w drodze z pracy, a zdąża się że i dwa razy dziennie - praktycznie codziennie mogłoby dojść tam do wypadku i to nie jednego. Uprzejmie proszę, aby władze Lubonia postawiły nieznającym prawa drogowego kierowcom odpowiedni znak. Nadmienię tylko, że jest to droga intensywnie użytkowana przez rodziców z dziećmi - w pobliżu znajduje się gimnazjum i przedszkole, ponadto na zakręcie znajduje się przejście dla pieszych co rodzi kolejne zagrożenie w tak newralgicznym punkcie - pisze Czytelniczka.

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Ponizej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy. 

W odpowiedzi na pytanie Czytelniczki z dnia 1 września 2021 r. informuję, że aktualne Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych tj. z dnia 31 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310) nie ma w swoim katalogu obowiązujących w Polsce znaków odpowiedniego oznakowania informującego o tym, że wyjeżdżający z drogi gruntowej musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom. Art. 17 Prawa o ruchu drogowym potwierdza pierwszeństwo przejazdu pojazdów poruszających się drogą utwardzoną przed pojazdami wyjeżdżającymi z ulicy nieutwardzonej.
„1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi
niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla
rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;
4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
Każdorazowe ustawienie znaku w pasie drogowym wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu, który musi zostać zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W związku z brakiem odpowiedniego znaku w obowiązujących przepisach, nie ma możliwości uzyskania zatwierdzenia wnioskowanych przez Panią rozwiązań.
Miasto Luboń analizując poruszony problem, zwróciło się do służb o przeprowadzenie kontroli na wskazanym skrzyżowaniu pod kątem przestrzegania art. 17 Prawa o ruchu drogowym.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Michał Popławski
Zastępca Burmistrza

izi

fot: Czytelnik