Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Dofinansowanie na rozwój elektronicznych usług publicznych

W ubiegłym tygodniu Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń podpisała umowę o wartości 2 674 711,40 złotych na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) , na rozwój elektronicznych usług publicznych.
Realizacja projektu pozwoli m.in. na:
- zakup 116 szt. serwerów, komputerów, itp. i 35 szt. WNiP, umożliwiających rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli,
- uruchomienie 22 nowych i modernizację 8 istniejących systemów informatycznych, umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczną obsługę mieszkańców,
- wdrożenie 38 szt. usług publicznych o co najmniej 4 stopniu dojrzałości i 10 szt. o co najmniej 3 stopniu dojrzałości,
- digitalizację 565 dokumentów i udostępnienie on-line 5568 dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,
- zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną.
W rezultacie wpłynie to na sprawność działania urzędów administracji samorządowej i ich podmiotów zależnych, jakości obsługi obywateli, dostęp obywateli do informacji publicznej.

UML