Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Lodowisko na ulicach i chodnikach - listy do redakcji [odpowiedź z UML]

27 grudnia br. pisaliśmy o sytuacji drogowej jaka ma miejsce po opadach śniegu na lubońskich chodnikach i ścieżkach rowerowych. Dzisiaj sytuacja jest tragiczna, gdyż na większości chodników i ulic jest po prostu lodowisko.

Wielu z mieszkańców zastanawia się kto jest z to odpowiedzialny.... To przecież główna ulica w Luboniu. Tak wygląda chodnik i ścieżka rowerowa na Armii Poznań - pisał pan Sebastian.

Napisał również do nas pan Paweł, który zwrócił uwagę na stan nawierzchni na ulicy Poznańskiej i Polnej.

Czas posypać te chodniki i ścieżki proszę o interwencyjny post, są święta ale służby wieczorem powinny zadziałać - poinformował wówczas Mieszkaniec.

Od kilku dni w naszej redakcji urywają się telefony od Mieszkańców, którzy informują, iż w ich rejonie sytuacja jest taka sama. Zdenerwowani Czytelnicy dzwonią praktycznie ze wszystkich części Lubonia. Do naszej redakcji napływaja też cały czas wiadomości.

Jestem mieszkańcem Lubonia, poruszam się do pracy rowerem ale także dużo spaceruję. Niestety kolejny raz widzę że ani Miasto, ani jego służby nie panują nad tym jak wyglądają chodniki i ścieżki rowerowe. Od 24 grudnia (już nie wspomnę kilka dni wcześniejszej gołoledzi, bo wtedy można było też więcej zrobić) śniegiem i lodem mamy skute znaczną większość dróg pieszo-rowerowych. Czy takie służby jak straż miejska nie mogą przypominać mieszkańcom i zarządcom dróg o odśnieżaniu? Przecież tak nie powinno to wyglądać, Proszę o nas pomyśleć. Czy w krajach skandynawskich też mają takie problemy 4-5 dni po opadach? A w szczególności powinien Urząd Miasta reagować - podkreślił pan Przemek.

Kwestię odśnieżania miasta poruszyła także pani Beata.

Czy w tej zimy w Luboniu posypuje się tylko główne ulice? Od początku przymrozków, opadów śniegu i dzisiaj gołoledzi , na ulicy Szafirowej i Granicznej nie widać piaskarko/solarki. Każdego roku gdy tylko były trudne warunki ulica była posypywana, dodam, że jest to chodniko-jezdnia z kostki brukowej, mamy jedno wielkie lodowisko. Nie posypywano ani przed świętami, ani po świętach. Były ostrzeżenia, że będzie gołoledź a ulica nie została posypana. Nad ranem uszkodzono mój samochód, ponieważ ktoś nie wyhamował na zakręcie. Czy trzeba czekać, aż ktoś połamie jeszcze nogi - pyta pani Beata.

Pani Czesława napisała do nas w sprawie nieodśnieżonych chodników w następujacy sposób.

Przyjechał Anglik i słuchał narzekań Polaka na oblodzone i zasypane śniegiem chodniki w mieście i bardzo się zdziwił - Dlaczego się dziwisz ? - zapytał Anglika. B - Bo myśmy ten problem w Anglii rozwiązali. - Jak? - My płacimy podatki. Koniec rozmowy. Pomyślałam: My TEŻ płacimy podatki - podsumowała pani Czesława.

Sprawę skierowaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy dzisiaj z magistratu.

W odpowiedzi na kwestie poruszone przez Czytelników dotyczące odśnieżania dróg i chodników informuję, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników. Wyjątkiem jest, kiedy chodnik na całej długości posesji jest oddzielony pasem zieleni. Warto tu zdefiniować jaką minimalną szerokość musi mieć pas zieleni. Zgodnie z §53 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)
„1. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi:
1) 3 m - w przypadku gdy przeznaczony jest do wegetacji drzew;
2) 1 m - w pozostałych przypadkach.”

W trzech przypadkach właściciel posesji nie jest zobowiązany do odśnieżania chodnika:
• Jeśli nie znajduje się bezpośrednio przy granicy Twojej nieruchomości (sytuacja opisana powyżej),
• jeśli gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy,
• z przystanków autobusowych czy tramwajowych, które są wyraźnie wydzielone krawężnikiem lub znakiem poziomym torowisk pojazdów szynowych.

Prace związane z odśnieżaniem są wykonywane z wykorzystaniem soli drogowej, która jest najskuteczniejsza podczas akcji zima. W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice utwardzone główne (po których przebiega komunikacja autobusowa). Odnosząc się do ul. Armii Poznań informuję, że Miasto Luboń nie zarządza powyższą ulicą. Stanowi ona ciąg drogi wojewódzkiej. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał telefon dotyczący spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 609 852 962.

Za pozostałe ulice odpowiada Urząd Miasta Luboń w sprawie zimowego utrzymania można się kontaktować pod numerem telefonu 61 8130 011 wew. 39 lub 46. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze od razu widać efekt pracy, jednak miejskie służby pracowały nieprzerwanie nawet w okresie świątecznym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość oraz mieszkańcom za wywiązanie się z obowiązku uporządkowania terenu przed własną posesją.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału

Izabella Chodorowska