Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej w maju 2022

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 81 kontroli
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 103 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 61 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 109 kontroli
E. Patrol szkolny – wykonano 52 patrole
F. Patrol łączony / asysta – wykonano 32 asysty

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 30 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 105 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 71 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 33 interwencje

Zadania pozostałe:
– wykonano 120 różnego rodzaju działań na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 47
B. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 26
C. Prowadzone sprawy o wykroczenia – 18
D. Sprawy oddane do sądu – 2

SMML

fot.: