Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Programu kaskadowych szkoleń

Miasto Luboń przystąpiło do Programu kaskadowych szkoleń, ponieważ prawidłowo realizowane zadania w zakresie projektowania i utrzymywania zieleni miejskiej, powinny być nadzorowane przez stale rozwijającą się i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
- Wzrastająca świadomość ekologiczna pośród mieszkańców i urzędników oraz idea zrównoważonego rozwoju, skutkują potrzebą intensywnego zdobywania najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zielonej infrastruktury.
- Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zrealizowanym projekcie, dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale IRMIR, wejdź na stronę: https://lubon.pl/news/content/3939

UML

fot.: