Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Bezrobocie w Luboniu

    Statystyka bezrobocia w Luboniu sporządzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Z uzyskanych danych wynika, że wzrost bezrobocia po dużym skoku, jaki nastąpił w miesiącach styczeń-luty, zatrzymał się. W kwietniu zarejestrowanych osób bezrobotnych w naszym mieście było 333, z czego 106 pobierało zasiłek. Niestety zarówno wszystkich bezrobotnych jak i pobierających zasiłek było więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, ale trzeba zaznaczyć, że zwiększyła się również liczba mieszkańców naszego miasta o ponad 1500 osób.

    Cieszy natomiast fakt, że liczba osób długotrwale bezrobotnych spada i wynosła w kwietniu 80, jest to o 47 osób mniej niż rok temu. Oczywiście dane te nie obejmują osób bezrobotnych, którzy nie rejestrowali się w PUP.

    Zastanawiające są wartości dwóch ostatnich kolumn tabeli, wg danych PUP w ciągu ostatnich 13 miesięcy nie było ani jednej pracy interwencyjnej oraz roboty publicznej w Luboniu.