Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki

Mieszkańcy Lubonia, których trudna sytuacja finansowa uniemożliwia terminowe regulowanie opłat za wodę mogą skorzystać z pomocy w ramach Funduszu Wodociągowego Aquanet. Poznańska fundacja „Familijny Poznań" do 15 stycznia 2011 roku będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki. Osoby, chcące skorzystać z pomocy muszą udać się do siedziby Fundacji, wypełnić wniosek o przyznanie pomocy, odpowiedzieć na kilka pytań pracownika biura oraz przedłożyć niezbędne dokumenty:

  • potwierdzenie bieżących dochodów netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny zamieszkujących w gospodarstwie domowym (renta, emerytura, wynagrodzenie od pracodawcy, zasiłki, alimenty, dodatek mieszkaniowy itp.),
  • kserokopie rachunków za wodę i ścieki za miesiąc październik, listopad i grudzień,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • książeczkę czynszową (jeśli jest wydana).


Maksymalna pomoc wynosi 50 % wartości zobowiązania. Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 61 843 63 04 oraz na stronie Fundacji www.familijny.pl