Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Mgnienia z natury 2014 - konkurs

Gminny Ośrodek Kultury GOK Komorniki zaprasza do udziału w wystawie MGNIENIA Z NATURY 2014. Wystawa pod honorowym patronatem Dyrektora WPN Wielkopolskiego Parku Narodowego Adama Kaczmarka, Wójta Gminy Komorniki Jana Brody i Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego odbędzie się 06.11.2014 roku w GOK Komorniki sala Piwnica.

Propozycja wystawiennicza Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach odnosi się do popularyzacji sztuki inspirowanej przyrodą. Mgnienia z natury była to inicjatywa dwóch artystów, którzy od dwóch lat wystawiają swoje prace. Duet Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Jerzy Kubacki a następnie trio Krzysztof Tomasiak współtworzyli to wydarzenie. Tym razem do udziału zapraszamy wszystkich, których twórczość inspirowana jest pięknem przyrody. Tych, którzy z pasją fotografują, rzeźbią, malują lub piszą. Wystawa wpisuje się w nowe cele Gminnego Ośrodka Kultury jakim jest tworzenie świetlicy edukacyjnej dla dzieci.

Jeżeli Twoje kompozycje artystyczne mieszczą się w wizji proponowanego tematu, zapraszamy do uczestnictwa.
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Wystawy MGNIENIA Z NATURY jest Gminny Ośrodek Kultury Komorniki, kuratorem wystawy: artysta plastyk Julia Kaczmarczyk-Piotrowska.
2. Do udziału zapraszamy artystów zajmujących i zaangażowanych w tematy przyrodnicze, szeroko pojętą tematykę inspirowaną naturą. Wypowiadających się w różnych technikach.
3. Termin nadsyłania propozycji do dnia 20 października 2014 na adres gok [dot] komorniki [dot] jkpatwp [dot] pl, dostarczenie prac do Ośrodka do dnia 31 października 2014 r.
4. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 o godzinie 17:30 w Galerii Piwnica Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach. Wystawa potrwa do 6 grudnia 2014 r.
5. Wszystkie prace winny być opatrzone notatką biograficzną.
6. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transporcie. Prace powinny być dobrze zabezpieczone oraz dostarczone wraz z dokładnym opisem na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 62-052 Komorniki Ul. Stawna 7/11, tel. 061 8107 449.
7. Zapewnienie przez Organizatora specjalistycznego sprzętu technicznego koniecznego do prezentacji prac (rzutniki, komputery, ekrany, itp.) wymaga wcześniejszych, indywidualnych ustaleń.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla bez wypłacania honorariów autorom.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac bez podania przyczyn.
10. Organizator zabezpiecza prace podczas ekspozycji.
11. Kurator przewiduje wybór najlepszej pracy wystawienniczej i przyznanie GRAND PRIX wraz z powołaną komisją.

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
Gok Komorniki

Duet artystyczny Julia KP i Jerzy Kubacki, a teraz trio wraz z Krzysztofem Tomasiakiem działa wspólnie od dwóch lat. Twórczość zmienia i rozwija się względem siebie i każda z proponowanych ekspozycji ma inny charakter. Wiele z prac powstaje bezpośrednio w plenerze na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Piwniczna - Roztoka Ryterska, podczas pleneru na terenie Nadleśnictwa Jarocin - Centrum Zarządzania Łęgami.
Taka propozycja ma na celu promocję terenów leśnych, rekreacyjnych i form spędzania czasu wolnego. Promuje również program LEŚNE PRZEMIANY, który w zarysie ma na celu stworzenie bazy artystyczno-przyrodniczej i rozwój twórczości. Premiera projektu odbyła się w 2012 roku Podczas Jubileuszu Urodzin Ogrodu Botanicznego, w 2013 roku prezentowany na Konferencji MIĘDZY PSYCHOLOGIĄ A SZTUKĄ oraz w formie warsztatowej dla Liderów Edukacji Leśnej RDLP w Poznaniu.
Leśne Przemiany to przedstawienie form pracy twórczej w czasie wolnym. Program przeznaczony dla rożnych grup w tym model grupy wielopokoleniowej do realizacji w Ośrodkach Leśnych i Przyrodniczo-Edukacyjnych oraz współpracy z Ośrodkami Kultury. Nacisk kładziony jest na powiązanie: wiedzy przyrodniczo-leśnej z rekreacją, sztuki z rzemiosłem a w konsekwencji terapią (arteterapią). Pokaz ma charakter przekrojowy: ukazuje różne formy i metody takiej pracy wraz z przebiegiem i organizacją zajęć... Partnerem projektu są Lasy Państwowe, które w 2014 roku obchodzą Jubileusz 90-lecia.
Wystawom często towarzyszy recital: Marty Torebko, Izabeli Frąckowiak.