Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Walka z F16

Spotkanie z Posłem Platformy Obywatelskiej, Markiem Zielińskim minęło w bardzo kameralnej atmosferze. Letnia aura sprawiła, że w Bibliotece Miejskiej zgromadziło się tylko kilkanaście osób. Tematyka w głównej mierze dotyczyła hałasu spowodowanego przez loty samolotów F16 oraz lokalizacji bazy wojskowej w Poznaniu - Krzesinach. Poseł Zieliński przedstawił pokrótce treść petycji złożonych w sprawie hałasu generowanego przez "jastrzębie". Przybliżył on stanowisko Ministra Obrony Narodowej - Bogdana Klicha, który jak na razie jest stanowczy i nie przyjmuje do wiadomości informacji o możliwości przeniesienia obiektu. 
Praktycznie wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej z Poznania mają podobne zdanie, co do lokalizacji lotniska. Uważają to za pomysł chybiony i widzą negatywne skutki obecności F16 w wielu aspektach. Poseł Marek Zieliński wysłuchał sugestii uczestników spotkania i zobowiązał się skoordynować i ujednolicić działania swoich partyjnych kolegów w sprawie Krzesin. Złożył również apel, aby samorządy objęte obszarem ograniczonego użytkowania wypracowały wspólne stanowisko wzorem Lubonia i Poznania, które przyjęły dokumenty wyrażające opinie na temat zaistniałej sytuacji. Poseł zapowiedział, iż złoży stosowne pismo do NATO, aby uzyskać odpowiedź dotyczącą standardów lokalizowania tego typu lotnisk. Prawdopodobnie poseł również spróbuje zorganizować wyjazd reprezentacji osób zaangażowanych w temat na posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. Wyjazd ten miałby na celu zapoznanie posłów z innych regionów z zaistniałą sytuacją. Poseł Zieliński podkreślił również, iż politycy różnego szczebla powinni czuć oddech społeczeństwa - to niewątpliwie ułatwia działania i mobilizuje. Kolejne spotkanie z posłem we wrześniu.

Magdalena Nyćkowiak